خدا پرستان حقیقی مرگ را برای چه کسانی ناگوار و هولناک میدانند؟

سوال❓

خدا پرستان حقیقی مرگ را برای چه کسانی ناگوار و هولناک میدانند؟

پاسخ✔️

آنان معتقدند کـه مرگ برای کسانی ناگوار و هولناک است که زندگی را محدود به دنیا میبینند یا با کولهباری از گناه با آن مواجه میشوند.

 

💬 لطفا نظرات خود را در پایین همین پست برای ما ارسال کنید👇👇👇