در داستان یک کلاغ و چهل کلاغ ننه کلاغ کجا رفت که جوجه کلاغ تنها شد؟

سوال❓

در داستان یک کلاغ و چهل کلاغ ننه کلاغ کجا رفت که جوجه کلاغ تنها شد؟

پاسخ✔️

به دنبال غذا رفت.

 

💬 لطفا نظرات خود را در پایین همین پست برای ما ارسال کنید👇👇👇