دقّت در آیات مربوط به آفرینش انسان نشان میدهد که، انسان دارای چند بعد است؟

سوال❓

دقّت در آیات مربوط به آفرینش انسان نشان میدهد که، انسان دارای چند بعد است؟

پاسخ✔️

دو بعد.

  1. بعد جسمانی
  2. بعد روحانی (غیر جسمانی)

 

💬 لطفا نظرات خود را در پایین همین پست برای ما ارسال کنید👇👇👇