رزمندگان اسلام در جبهه ها چگونه بودند ؟

سوال❓

رزمندگان اسلام در جبهه ها چگونه بودند ؟

پاسخ✔️

رزمندگان اسلام به دعا و راز و نیاز با خدا مشغول بودند و سخت می جنگیدند آن ها آماده ی هر گونه فداکاری بودند و در سخت ترین شرایط به هم کمک می کردند و با یکدیگر مهربان بودند و به هم روحیه و امید میدادند.

 

 

💬 لطفا نظرات خود را در پایین همین پست برای ما ارسال کنید👇👇👇