زمین هایی که مقدار نفوذپذیری خاک آنها زیاد است برای کشاورزی مناسب نیستند. چرا ؟

سوال❓

زمین هایی که مقدار نفوذپذیری خاک آنها زیاد است برای کشاورزی مناسب نیستند. چرا ؟

پاسخ✔️

چون اگر نفوذپذیری خاک زیاد باشد آب با سرعت بالایی در آن نفوذ میکند و گیاه زمان کافی برای جذب آب ندارد

 

💬 لطفا نظرات خود را در پایین همین پست برای ما ارسال کنید👇👇👇