سوالات درس اول علوم پنجم با جواب

درس اول - زنگ علوم

 

سوال:❓ هنگام بازی با فرفره ها بچه ها چه چیزی مشاهده کردند؟

پاسخ:✅ فرفره ها با هم به زمین نرسیدند.

 

سوال:❓ بعد از مشاهده فرفره ها چه پرسشی ایجاد شد؟

پاسخ:✅ چرا برخی فرفره های چرخان دیرتر به زمین میرسند.

 

سوال:❓ پیش بینی انجام شده درباره فرفره ها چه بود؟

پاسخ:✅ هرچه پهنای بال فرفره بیشتر باشد فرفره دیرتر به زمین میرسد.

 

سوال:❓ زمان رسیدن فرفره به زمین چیزی که تغییر نمی کند؟
پاسخ:✅ ارتفاعی که فرفره را رها می کنیم، طول دم فرفره، جنس کاغذ، طول بال فرفره.

 

سوال:❓ نتیجه و نظریه درباره پهنای بال فرفره چه بود؟

پاسخ:✅ فرفره ای که بال پهن تری دارد دیرتر به زمین می رسد بنابراین هرچه قدر بال فرفره پهن تر باشد زمان رسیدن فرفره به زمین بیشتر میشود.

 

سوال:❓ دانشمندان چگونه کاوش می کنند؟

پاسخ:✅ دانشمندان به پدیده های اطراف خود توجه می کنند در نتیجه پرسش هایی در ذهن آنها ایجاد می شود آنها برای یافتن پرسش های خود کاوش می کنند.

 

سوال:❓ چه عواملی در زمان فرود آمدن فرفره ها تاثیر دارد؟

پاسخ:✅

 

  • وزن فرفره ها
  • جنس فرفره ها
  • پهنای بال فرفره ها
  • بلندی بال فرفره ها
  • اندازه دم فرفره ها

 

سوال:❓ نتیجه و نظریه درباره طول دم فرفره ها چیست؟

پاسخ:✅ هرچقدر طول دم فرفره ها بیشتر شود زمان رسیدن به زمین بیشتر می شود و فرفره دیرتر به زمین می رسد.

 

سوال:❓ در آزمایش دانه های افرا کدام افرا دیرتر می رسد؟

پاسخ:✅ افرایی که بال های پهن دارد دیرتر به زمین می رسد.

 

💬 لطفا نظرات خود را در پایین همین پست برای ما ارسال کنید👇👇👇

 

سوالات درس اول علوم پنجم با جواب