سوالات درس 1 علوم ششم با جواب

درس 1 - زنگ علوم

 

1. دانشمند کیست ؟

کسی است که به اطراف خود با کنجکاوی و تفکر نگاه می کند و به فکر حل مسئله و یافتن راه کارهای مناسب برای آن ها است.

2. علوم تجربی بر چه پایه و اساسی استوار است ؟

بر پایه مشاهدات استوار است، این مشاهدات از منابع گوناگون و به روش های علمی گردآوری می شوند.

3. زمین اجسام را به سمت خود می کشد، بیانگر کدام مرحله از حل مسئله است ؟

مرحله بیان دیدگاه یا نظریه

4. علم چیست ؟

علم یعنی دانش و شناخت از محیط پیرامون که بخشی از زندگی ما است.

5. مفهوم علوم تجربی چیست ؟

مجموعه ای از دانستنی هاست که از راه تجربه و آزمایش، درست بودن قوانین را اثبات می کند.

6. عبارت شاید من در امتحان تیزهوشان قبول شوم، بیانگر کدام مرحله ی حل مسئله است ؟

فرضیه سازی

7. دانشمندان معتقدند ممکن است در سیاره ی مریخ موجود زنده وجود داشته باشد، این جمله کدام مرحله ی از حل مسئله است ؟

مرحله بیان دیدگاه یا نظریه

8. مشاهده چیست ؟

مشاهده نگاه هدفدار و دقیق به محیط اطراف از طریق اندام های حسی می باشد.

9. یک آزمایش خوب، چه نوع آزمایشی است ؟

آزمایشی خوب است که تکرار پذیر باشد و بتوان با وسایل ساده آن را انجام داد.

10. فرضیه سازی چیست ؟

پیشنهاد و راه حل های احتمالی برای حل یک مسئله یا مشکل

11. مشاهده چه تفاوتی با دیدن دارد ؟

مشاهده، دیدن همراه با فکر کردن، دقت، یادداشت برداری و جمع آوری اطلاعات می باشد.

12. تعریف مشاهده کدام یک از گزینه های زیر می باشد ؟

  • تشخیص جزئیات و طبقه بندی کردن موضوع
  • استفاده از حواس برای دیدن و مطالعه
  • استفاده از ابزار برای آزمایش کردن
  • کسب اطلاعات مناسب برای افزایش دانش

 

سوال و جواب درس 1 علوم ششم

 

مطالب پیشنهادی:

 

سوالات درس 1 علوم ششم با جواب

سوالات درس 2 علوم ششم با جواب

سوالات درس 3 علوم ششم با جواب

سوالات درس 4 علوم ششم با جواب

سوالات درس 5 علوم ششم با جواب

سوالات درس 6 علوم ششم با جواب

سوالات درس 7 علوم ششم با جواب

سوالات درس 8 علوم ششم با جواب

سوالات درس 9 علوم ششم با جواب

سوالات درس 10 علوم ششم با جواب

سوالات درس 11 علوم ششم با جواب

سوالات درس 12 علوم ششم با جواب

سوالات درس 13 علوم ششم با جواب

سوالات درس 14 علوم ششم با جواب