سوالات درس 1 مطالعات ششم + جواب

1. یکی از فایده های صحبت کرن با یک دوست عاقل و صبور در هنگام شادی ها و ناراحیت ها چیست ؟ باعث می شود احساس سبکی و آرامش کنیم.

2. چرا تنهایی برای انسان احساس ناخوشایندی است ؟

زیرا دوستی یکی از مهم ترین نیازهای انسان به شمار می رود.

3.چرا ما انسان ها به دوست نیازمندیم ؟ برای این که هم به دوستانمان محبت کنیم و هم این که مورد توجه و مهربانی دیگران قرار بگیرم.

4. احساس نیاز به دوستی را چه کسی در ما قرار داده است ؟ خداوند

5. چرا انسان ذاتا به دوستی و برقرار ارتباط و محبت نیازمند است ؟ زیرا خداوند در سرشت و فطرت ما انسان ها میل به محبت کردن و محبت دیدن و نیاز به برقراری ارتباط با دیگران را قرار داده است.

6. چهار فایده دوست خوب را بنویسید.

  • لذت بردن از هم نشینی و هم فکری با او
  • صحبت کردن با دوست عاقل و صبور و در میان گذاشتن شادی ها و ناراحتی ها
  • یاری رساندن به ما در هنگام مشکلات
  • افزایش آگاهی ها و یادگیری چیزهای جدید

7. چرا انتخاب دوست از موضوعات مهم زندگی انسان است ؟ زیرا رفتار و اخلاق دوستان در ما تأثیر می گذارد و ما نیز تأثیراتی بر روی دوستان خود داریم.

8. چرا انسان نمی تواند تنها زندگی کند؟

زیرا انسان موجودی اجتماعی است و تنهایی برایش احساس ناخوشایندی است.

9. آیا هر فردی را می توان برای دوستی و رفاقت انتخاب کرد ؟

خیر، با هر کسی نمی شود دوستی کرد و همه ی افراد شایسته ی دوست نیستند گاه ممکن است یک دوست مسیر آینده و زندگی دوستش را به سوی سعادت تغییر دهد و گاه ممکن است در شرایطی یک دوست موجب ناراحتی و سرشکستگی دوست خود شود.

10. حضرت علی (ع) درنامه خود به فرندشان امام حسن مجتبی (ع) در رابطه با ملاک های دوستی چه فرموده اند؟

با نیکان همدلی و رفاقت کن تا از آنان باشی و از بدان جدا شو، تا از آنان نباشی.

11. حضرت علی (ع) چه ملاک ها و معیار هایی را برای انتخاب دوست مهم دانسته اند؟

  • خیر خواه باشد و مارا از کارهای ناپسند باز دارد.
  • صادق و یک رنگ باشد.
  • خوش اخلاق و با ادب باشد.

12. جمله ی هر کس ادب ندارد، عقل هم ندارد از چه کسی است و از این جمله چه نتیجه ای برای انتخاب دوست می گیریم ؟

از حضرت علی (ع) است، نتیجه می گیریم که دوست خوب، خوش اخلاق و با ادب است.

13. حضرت محمد (ص) در رابطه با بدترین افراد چه فرموده اند ؟

بدترین افرادی کسانی هستند که میان مردم سخن چینی می کنند و بین دوستان جدایی می اندازند.

14. پیشوایان بزرگ دین اسلام در مورد انتخاب دوست چه سفارشی فرموده اند؟

با افراد عاقل، با ایمان و نیکوکار دوستی کنیم و از افراد دروغگو، بخیل و سخن چین دوری نماییم.

15. چرا باید کسی را برای دوستی انتخاب کنیم که ما را از بدی ها و کارهای نامناسب باز دارد؟

زیرا چنین دوستانی به ما یاری می رسانند و سبب پیشرفت ما می شوند.

16.انسان موجودی اجتماعی است و نمی تواند تنها زندگی کند.

17. خداوند در سرشت ما انسان ها میل به محبت کردن و محبت دیدن و نیاز به برقراری ارتباط با دیگران را قرار داده است.

18. انسان از صحبت کردن و هم نشینی با دوستان خوب لذت می برد.

19. دوستان ما در مشکلات یاری می کنند.

20. یکی از موضوعات مهم در روابط دوستی انتخاب دوست است.

21. امیر مومنان به فرزندشان امام حسن فرمودند: با نیکان همدلی و رفاقت کن تا از آنان باشی و از بدان جدا شو تا از آنان نباشی.

22. بدترین افراد کسانی هستند که میان مردم سخن چینی می کنند و بین دوستان جدایی می اندازند.

 

جواب سوالات درس 1 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

 

مطالب پیشنهادی

 

سوالات درس 1 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 2 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 3 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 4 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 5 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 6 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 7 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 8 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 9 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 10 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 11 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 11 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 12 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 13 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 14 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 15 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 16 مطالعات ششم + جواب

 سوالات درس 17 مطالعات ششم + جواب

 سوالات درس 18 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 19 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 20 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 21 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 22 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 23 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 24 مطالعات ششم + جواب