سوالات درس 10 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

 

1. دین اسلام ما را به انجام چه ورزش هایی سفارش کرده است ؟

کشتی، شنا، اسب سواری، تیراندازی

2. حضرت محمد (ص) در مورد توانمندی یک مسلمان چه فرموده است ؟

مومن قوی و نیرومند، بهتر از مومن ضعیف و ناتوان است.

3. حضرت علی (ع) برای سلامتی خود از خداوند، چه می خواست ؟

خدایا به اعضای بدنم، برای خدمت در راه خودت توانایی بده.

4. هدف سعدی از سرودن این بیت شعر چیست ؟

برای شکرگزاری از سلامتی بدنمان باید به افراد ضعیف و ناتوان جامعه کمک کنیم.

5. بدن نعمتی است که خداوند به ما داده است و حفظ سلامت آن وظیفه ی ماست.

 

گفت و گو کنید صفحه 43

شما برای حفظ سلامتی خود چه کارهایی را انجام می دهید ؟

غذای مناسب می خوریم، ورزش می کنیم، بهداشت را رعایت می کنیم و به مقدار مناسب استراحت میکنیم.

 

فکر کن و بگو صفحه 44

به نظر شما ورزش کردن به جز حفظ سلامتی و تندرستی چه فایده هایی برای ما دارد ؟

مواد زائد بدن را دفع می کند و ما را سلامت نگه می دارد، همیشه شاداب و سرزنده هستیم، اوقات فراغتمان را به بهترین شکل می گذرانیم، به ما روحیه جوانی و تندرستی می دهد.

 

 

کامل کنید صفحه 45

پاسخ این سوالات را بنویسید، سپس حرف اول پاسخ ها را در کنار هم قرار دهید و با کلمه ای که به دست می آورید، حدیث را کامل کنید.

  1. یکی از واجبات نماز که بعد از رکوع می آید . سجده
  2. نام گلی که یاد آور شهیدان است . لاله
  3. قبل از نماز گفته می شود و اعلام کننده ی وقت نماز است . اذان
  4. نام کسی که همه ی مسلمانان منتظر آمدنش هستند. مهدی (عج)
  5. این بیت را کامل می کند: شکرانه ی بازوی توانا بگرفتن دست ناتوان است.
  6. یکی از فرزندان حضرت یعقوب (ع) که مورد حسادت برادرانش قرار گرفت . یوسف
  7. رسول اکرم (ص) دو نعمت است که ارزش آن ها در نزد مردم ناشناخته است: سلامتی و امنیت.

 

جواب سوالات درس 10 هدیه های آسمان ششم

 

پیشنهادی:

سوالات درس 1 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 2 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 3 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 4 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 5 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 6 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 7 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 8 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 9 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 10 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 11 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 12 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 13 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 14 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 15 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 16 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 17 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب