سوالات درس 12 علوم ششم با جواب

درس 12 - جنگل برای کیست؟

 

1. زنجیره غذایی چیست ؟

به رابطه ی غذایی یک تولید کننده و چند مصرف کننده گفته می شود.

2. شبکه غذایی را تعریف کنید.

به ارتباط غذایی چند زنجیره غذایی با یکدیگر گفته می شود.

3. قارچ ها در چه جایی از زنجیره غذایی قرار می گیرند ؟

آن ها تجزیه کننده هستند.

4. قارچ ها چگونه باعث بهبود و تقویت خاک می شوند ؟

با تجزیه بقایای بدن گیاهان و جانوران سبب بهبود و تقویت خاک می شوند.

5. کروکودیل انگل های درون دهان خود را چگونه از بین می برند ؟

بعضی وقت ها کروکودیل ها بدون حرکت و با دهان باز استراحت می کنند، پرنده ی کوچکی وارد دهان کروکودیل می شود و انگل های درون دهان کروکودیل را می خورد.

6. چند جانور و گیاهی را که در گذشته وجود داشته اند اما در حال حاضر وجود ندارند، نام ببرید.

جانوران: دایناسورها

گیاهان: درختان بسیار قوی

7. به نظر شما چه عواملی سبب از بین رفتن نسل یک نوع جاندار می شود ؟

وقتی شرایط زندگی جاندار تغییر می کند، مثل تغییر شدید آب و هوا، زیستگاه، طوفان یا سیل، جانداران نمی توانند با آن سازگار شوند و باعث نابودی آن ها می گردد.

8. مثالی برای نابودی برخی جانوران توسط انسان در کشورمان را بیان کنید.

شیر ایرانی حدود 70 سال پیش در بخش هایی از ایران وجود داشت، اما به علت های متفاوت مانند شکار توسط انسان و از دست دادن زیستگاهش از بین رفت.

9. منظور از درخت بومی چیست ؟

به درختانی که در یک منطقه به طور طبیعی رشد می کنند، درخت بومی می گویند.

10. چرا تنوع گیاهان در جنگل های کاج کم است ؟

زیرا درخت کاج موادی از ریشه خود در خاک ترشح می کنند که از رشد بسیاری از گیاهان جلوگیری می شود.

11. با قطع بی رویه ی درختان، با گذشت زمان چه تغییری در جنگل های کره ی زمین ایجاد می شود ؟

جنگل جز منابع طبیعی و محیط زیست جانوران مختلف است، قطع درختان جنگل باعث نابودی و از بین رفتن جانوران و محیط زیست می شود.

12. رابطه ی غذایی بین مورجه و شته چگونه است ؟ توضیح دهید.

به صورت همیاری زندگی می کنند و هر دو موجود از یکدیگر سود می برند، مورچه ها، شته ها را به بخش های جوان گیاه می رسانند، شته از شیره ی گیاه به وسیله ی خرطوم خود تغذیه می کند و مورچه، شهد خارج شده از شته را مصرف می کند.

13. رابطه ی غذایی کرکس و شیرها چگونه است ؟

به صورت هم سفرگی است، کرکس ها ته مانده ی شکار شیرها را می خورند.

14. رابطه غذایی انگل چگونه رابطه ی است ؟

در زندگی انگلی، موجود انگل، از میزبان به عنوان منبع غذایی استفاده می کند، مانند پشه ها که نیش خود را درون بدن حیوان دیگری فرو می برند و خون آن ها را می مکند.

 

سوال و جواب درس 12 علوم ششم

مطالب پیشنهادی:

 

سوالات درس 1 علوم ششم با جواب

سوالات درس 2 علوم ششم با جواب

سوالات درس 3 علوم ششم با جواب

سوالات درس 4 علوم ششم با جواب

سوالات درس 5 علوم ششم با جواب

سوالات درس 6 علوم ششم با جواب

سوالات درس 7 علوم ششم با جواب

سوالات درس 8 علوم ششم با جواب

سوالات درس 9 علوم ششم با جواب

سوالات درس 10 علوم ششم با جواب

سوالات درس 11 علوم ششم با جواب

سوالات درس 12 علوم ششم با جواب

سوالات درس 13 علوم ششم با جواب

سوالات درس 14 علوم ششم با جواب