سوالات درس 15 مطالعات ششم + جواب

1. چرا در زمستان بیش تر از رنگ های تیره و در تابستان از رنگ های روشن برای لباس هایمان استفاده می کنیم ؟

زیرا رنگ های تیره نور خورشید را بیش تر و رنگ های روشن نور خورشید را کم تر به خود جذب می کنند.

2. چه عواملی باعث تفاوت در نوع لباس می شود ؟

موقعیت های مختلف، گروه های مختلف اجتماعی و شغلی، فصول مختلف سال و نواحی مختلف آب و هوایی، اقوام مختلف

3. برای تفاوت لباس در موقعیت های مختلف چند مثال بزنید.

لباس منزل ما با لباس مدرسه و لباس مهمانی و لباس ورزش فرق دارد، هم چنین در مراسم مختلف لباس های خاصی می پوشیم، مثلا در عزاداری امام حسین (ع) لباس سیاه به تن می کنیم.

4. تفاوت لباس گروه های مختلف اجتماعی و شغلی بسته به چیست ؟

لباس این گروه ها بسته به کار و نقش آنها در اجتماع، متفاوت است و از روی لباس این گروه ها به شغل و حرفه ی آن ها پی می بریم.

5. وجود مناطق مختلف آب و هوایی در کشور ما چگونه باعث تفاوت در نوع پوشاک مردم می شود ؟

در کشور عزیز ما تنوع آب و هوایی وجود دارد، در بعضی جاها آب و هوا گرم و خشک، در بعضی جاها سرد و در بعضی مکان ها گرم ومرطوب و در بعضی نواحی معتدل است و این باعث تفاوت در نوع پوشاک مردم مناطق مختلف می شود.

6. چند نمونه از اقوام ایرانی را که لباس های مخصوص به خود دارند، نام ببرید.

فارس، ترک، لر، گیلک، کرد، بلوچ

7. چگونه در گذشته می توانستند با دیدن یک فرد حس بزنند که او اهل کدام منطقه ی ایران است ؟

لباس های محلی در گذشته بیش تر مورد استفاده قرار می گرفتند، از این رو در قدیم از روی شکل لباس یک نفر می توانستند حدس بزنند او اهل کجاست.

8. برای ثابت ماندن برخی از جلوه های لباس در طی زمان یک مثال بزنید.

با دقت در تصاویر دوره های مختلف تاریخی می بینیم مردان همواره سرپوشی مانند تاج، انواع کلاه، عمامه، دستار و نظایر آن داشته اند.

9. پوشاک مردم در نواحی مختلف آب و هوایی از نظر شکل، جنس و رنگ با هم فرق می کند.

10. امروزه لباس های محلی اغلب در مراسم یا جشن های خاص پوشیده می شوند.

11. در موزه ی مردم شناسی می توانیم انواع لباس های محلی را مشاهده کنیم.

12. در زمان های گذشته گروه های مختلف اجتماعی مانند شاهزادگان، روحانیون و نظامیان لباس های مخصوص به خود می پوشیدند.

 

فعالیت 3 صفحه 81

به نظر شما چرا لباس های محلی را در موزه ی مردم شناسی حفظ و نگهداری می کنند ؟

زیرا لباس قسمتی از فرهنگ و هویبت ماست، با نگه داری لباس های محلی در موزه ی مردم شناسی در واقع فرهنگ، گذشته و تاریخ اقوام مختلف ایرانی را حفظ می کنند.

 

جواب سوالات درس 15 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

 

 

مطالب پیشنهادی

 

سوالات درس 1 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 2 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 3 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 4 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 5 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 6 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 7 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 8 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 9 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 10 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 11 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 11 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 12 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 13 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 14 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 15 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 16 مطالعات ششم + جواب

 سوالات درس 17 مطالعات ششم + جواب

 سوالات درس 18 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 19 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 20 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 21 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 22 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 23 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 24 مطالعات ششم + جواب