سوالات درس 16 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

1. حضرت معصومه (س) چگونه زنی بود ؟

یکی از زنان دانا و پرهیزکار در زمان خود بودند.

2. نام حضرت معصومه (س) چه بود ؟

فاطمه

3. چرا به دختر امام هفتم ما شیعیان (معصومه) می گفتند ؟

به خاطر دوری از کارها زشت و گناهان مشهور شده اند.

4. معصومه یعنی چه ؟

پاک و پاکیزه از بدیها و گناهان

5. چرا آرامگاه حضرت معصومه (ص) در قم قرار دارد ؟

ایشان برای دیدار برادرشان از مدینه عازم خراسان شدند اما در مسیر طولانی و دشوار بیمار شدند و در شهر قم از دنیا رفتند.

6. بچه ها وقتی وارد حرم شدند چه کردند ؟

زیارت نامه خواندند و برای خود و دیگران دعا کردند

7. برادر امام رضا (ع) به چه نامی مشهور است ؟

شاهچراغ

8. وقتی به زیارت امامان می رویم خوب است چه کنیم ؟

دو رکعت نماز بخوانیم و ثواب آن را به ایشان هدیه کنیم.

9. برادر امام رضا (ع) چگونه مردی بود ؟

ایشان مردی دانا، بخشنده، مهربان، شجاع و پرهیزکار بود.

10. چرا آرامگاه شاهچراغ در شیراز قرار دارد ؟

زیرا او برای دیدن برادر خود امام رضا (ع) از مدینه راه افتاده و از راه به شیراز رسید. حاکم شیراز که از دشمنان امام رضا (ع) بود به او و یارانش حمله کرد و آنها را به شهادت رساند.

11. حضرت عبدالعظیم حسنی چه کسی است ؟

از نوادگان امام حسن مجتبی (ع) و از شاگردان و یاران امام رضا (ع)، امام جواد (ع) و امام هادی (ع) بود.

12. چرا حضرت عبدالعظیم به شهر ری آمدند ؟

حاکمان آن زمان امامان و شاگردان آنها را اذیت می کردند . عبدالعظیم برای نجات جان خویش به شهر ری آمد و مخفیانه زندگی می کرد تا اینکه بیمار شد و از دنیا رفت .

13. حضرت معصومه (س) دختر ... امام هفتم ... بود.

14. لقب دختر امام هفتم ... معصومه ... بود.

15. حرم شاهچراغ در شهر ... شیراز ... قرار دارد.

16.  حرم عبدالعظیم در شهر ... ری ... قرار دارد.

 

جواب فکر کن و بگو صفحه 66

 

در بخشی از زیارت نامه حضرت معصومه (س) می خوانیم: سلام بر تو ای دختر امام؛ سلام بر تو ای خواهر امام، سلام بر تو ای عمه امام، راستی میدانید نام این سه امام بزرگوار چیست ؟

حضرت معصومه (س) دختر امام موسی کاظم (ع)، خواهر امام رضا (ع) و عمه امام جواد (ع) است.

 

جواب گفت و گو کنید صفحه 66

به نظر شما چرا زیارت این بزرگان دین به ما سفارش شده است ؟

تا ما از سرگذشت آنها باخبر شویم و رفتار آنها را برای خودمان سرمشق و الگو قرار دهیم.

 

جواب سوالات درس 16 هدیه های آسمان ششم

 

پیشنهادی:

سوالات درس 1 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 2 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 3 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 4 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 5 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 6 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 7 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 8 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 9 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 10 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 11 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 12 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 13 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 14 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 15 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 16 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 17 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب