سوالات درس 2 مطالعات ششم + جواب

3. حفظ دوستی به چه معناست ؟

به این معناست که ما با دوستانمان رفتارهای درست و مناسبی داشته باشیم تا دوستی مان ادامه پیدا کند و این ارتباط به هم نخورد و مستحکم تر شود

1. منظور از ضرب المثل زیر چیست ؟

پیدا کرد دوست آسان است اما نگهداری آن مشکل

منظور حفظ دوستی است، یعنی دقت کنیم تا دوستی ما ادامه پیدا و رابطه ی دوستی مان مستحکم تر شود.

2.بعد از انتخاب دوست چه موضوعی در آداب دوستی مهم است ؟

حفظ و نگهداری دوستی

4. رعایت چه نکاتی باعث حفظ دوستی ها می شود ؟

  • وفادار بودن و دفاع از دوست در غیاب او
  • پذیرش عذرخواهی دوست
  • احترام به دوست و پرهیز از شوخی بیش از حد
  • عیب جویی نکردن از دوست و تذکر در خلوت
  • همدردی و خیر خواهی و کمک در هنگام مشکلات
  • پرهیز از به دردسر انداختن دوستان به خاطر خواسته های خود

5. چرا برای دوستی حد و مرزی مشخص شده است ؟

زیرا هر چیزی و از جمله دوستی حد و مرزی دارد و اگر دوستی ها از حدود خود بیشتر بروند مشکلاتی به وجود می آورند.

6. چرا باید از دوستی های افراطی پرهیز نمود ؟

زیرا این نوع وابستگی زیاد از حد به دوست آرامش روحی افراد را بر هم می زند و مشکلاتی را ایجاد می کند.

7. در روابط با دوستان و بزرگ ترها، گاهی موقعیت هایی پیش می آید که افراد از ما درخواست های نابجایی دارند، در این مورد چه باید بکنیم ؟

باید یاد بگیریم که در این مواقع قاطعانه و محترمانه و بدون خجالت نه بگوییم و اگر خودمان لازم دانستیم دلیل نه گفتن خود را هم بگوییم.

8.چرا گاهی در روابط دوستانه نه گفتن این قدر سخت است ؟

زیرا ممکن است احساس کنیم که با نه گفتن، دوستان مان از دست ما ناراحت می شوند و یا از این که نظر واقعی مان را بگوییم خجالت می کشیم و تصور می کنیم ممکن است ما را مسخره کنند و فکر کنند بچه هستیم

9.اگر انسان بر خلاف عقیده ی خویش، همه ی خواسته های دیگران را قبول کند و بخواهد آن ها را راضی نگه دارد چه اتفاقی پیش می آید؟

ممکن است حتی برای خودش و خانواده اش دردسر و مشکل درست کند.

 

فعالیت 2 صفحه 16

معنی این شعر چیست ؟ مربوط به کدام یک از توصیه های مربوط به دوستی در صفحه ی قبل است ؟

 

دوست آن باشد که گیرد دست دوست                  در پریشان حالی و درماندگی (سعدی)

 

دوست کسی است که در هنگام ناراحتی و گرفتاری دست دوست خود را بگیرد و به او کمک کند

این بیت مربوط به توصیه ای است که می گوید دوستان باید در مسائل و مشکلات باهم احساس همدردی و خیرخواهی داشته باشند و به هم کمک کنند.

 

جواب سوالات درس 2 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

 

 

مطالب پیشنهادی

 

سوالات درس 1 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 2 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 3 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 4 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 5 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 6 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 7 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 8 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 9 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 10 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 11 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 11 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 12 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 13 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 14 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 15 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 16 مطالعات ششم + جواب

 سوالات درس 17 مطالعات ششم + جواب

 سوالات درس 18 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 19 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 20 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 21 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 22 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 23 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 24 مطالعات ششم + جواب