سوالات درس 2 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

1. حضرت محمد (ص) در جواب به سران قریش چه پاسخی داد ؟ پناه بر خدا که بخواهم چیزی را همتای او قرار دهم.

2. چرا بزرگان قریش گرد هم آمده بودند ؟ بزرگان قریش برای این که از پیشرفت اسلام جلوگیری نمایند دور هم جمع شدند تا در این مورد با هم گفت و گو نمایند.

3. پیشنهادی که از افراد قریش به حضرت محمد (ص) داده شد، چه بود ؟

بهتر است به محمد (ص) بگوییم ما حاضریم از آیین تو پیروی کنیم به شرط آن که تو هم از آیین ما پیروی کنی، در این صورت جز بزرگان قریش می شوی و از مقامات و امتیازات ما برخوردار می شوی، یک سال تو خدایان ما را بپرست و سال بعد ما خدای تو را می پرستیم.

4. مشرکان مکه برای جلوگیری از پیشرفت اسلام در بین مردم چه کردند ؟

آن ها سخت ترین آزارها و شکنجه ها را به پیروان حضرت محمد (ص) وارد می کردند، ولی روز به روز به پیروان آن حضرت افزوده می شد.

5. در چه زمانی سوره ی کافرون بر حضرت محمد (ص) نازل شد ؟ بعد از پیشنهاد سران قریش به حضرت محمد و پاسخ منفی ایشان به کافران، این سوره بر پیامبر نازل شد، رسول خدا به مسجد الحرام رفت، بر بلندی ایستاد و آیات را خواند.

6. حضرت ابراهیم (ع) قوم خود را چگونه از بت پرستی دور می کرد ؟

او جوانی با بت پرستی مبارزه می کرد و قوم خود را پرستش بت ها باز می داشت، اما آن ها به سخنان او توجهی نمی کردند

7. در روز جشن سالیانه ی بت پرستان چه اتفاقاتی افتاد ؟

وقتی مردم به بیرون از شهر رفتند، حضرت ابراهیم (ع) تبر خود را برداشت و با گاو های استوار به سوی بتکده ی شهر رفت و بت ها را شکست.

8. پرد خدا پرستان حضرت ابراهیم (ع) نام دارد.

9. در سوره ی حج حضرت ابراهیم (ع) حج مومنان نامیده شده است.

 

گفت و گو کنید صفحه 17

ترجمه ی آیه ی سی و دوم از سوره ی ابراهیم چنین است:

خداوند است که آسمان و زمین را آفرید و از آسمان آب باران نازل کرد و به وسیله ی باران، انواع محصولات برای روزی شما (از زمین) خارج ساخت

با توجه به این آیه، چه کسی شایسته ی پرستش و عبادت است ؟ چرا ؟

پروردگار یکتا، زیر نعمت های فراوانی برای انسان ها آفریده است که انسان ها در برابر این الطاف و نعمت ها سر تعظیم فرود می آورند.

 

جواب سوالات درس 2 هدیه های آسمان ششم

 

پیشنهادی:

سوالات درس 1 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 2 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 3 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 4 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 5 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 6 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 7 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 8 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 9 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 10 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 11 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 12 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 13 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 14 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 15 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 16 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 17 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب