سوالات درس 24 مطالعات ششم + جواب

 

1. رزمندگان اسلام در جبهه ها چگونه بودند ؟

رزمندگان اسلام به دعا و راز و نیاز با خدا مشغول بودند و سخت می جنگیدند آن ها آماده ی هر گونه فداکاری بودند و در سخت ترین شرایط به هم کمک می کردند و با یکدیگر مهربان بودند و به هم روحیه و امید میدادند.

2. صدام پس از اشغال خرمشهر چه کرد ؟

ده ها تانک و ابزار جنگی و چندین لشکر را را در مناطق اطراف شهر مستقر کرد و می خواست شهرهای دیگر خوزستان را تصرف کند و به حملات خود به شهرهای دیگر هم ادامه می داد.

3. خرمشهر چگونه آزاد شد ؟

فرماندهان نقشه ای را برای آزاد سازی خرمشهر طراحی کرند، سر انجام رزمندگان اسلام (ارتش، سپاه پاسداران و بسیج) با همکاری خلبانان شجاع نیروی هوایی در طی سه مرحله عملیات بیت المقدس توانستند نیروی دشمن را در هم بشکنند، در آخرین مرحله، ارتش صدام را با شکست بزرگی روبرو کردند و قدم بر خاک خرمشهر گذاشتند.

4. خرمشهر در چه تاریخی از چنگال دشمن آزاد شد ؟

سوم خرداد ماه 1361

5. امام خمینی (ره) پس از آزادی خرمشهر به دست رزمندگان اسلام چه فرمودند ؟

فرمودند: خرمشهر را خدا آزاد کرد.

6. با اعلام خبر آزادی خرمشهر مردم ایران چه کردند ؟

مردم سراسر ایران با شنیدن این خبر به خیابان ها  آمدند و به شادمانی پرداختند خیابان ها پر از جمعیتی بود که اشک شوق بر چشم داشتند.

7. پس از آزادی خرمشهر چه شد ؟

پس از آزادی خرمشهر حکومت صدام سعی کرد با گرفتن کمک های مالی و اسلحه از کشورهای قدرتمند قوای خود را تقویت کند و همچنان به هجوم خود ادامه بدهد. رزمندگان شجاع نیز در عملیات متعدد بخش های دیگری از مناطق اشغال شده را از دشمن باز پس گرفتند.

8. جنگ تحمیلی هشت ساله چگونه به پایان رسید ؟

در سال 1367 ایران آمادگی خود را برای پذیرش قطعنامه ی صلح اعلام کرد و جنگ هشت ساله به پایان رسید.

9. یکی از شهدای نوجوان خرمشهر را نام ببرید.

شهید بهنام محمدی

10. در مقابل هجوم دشمن به کشور ما کدام گروه های ایرانی از میهن دفاع کردند ؟

همه ی ملت ایران از اقوام و گروه های مختلف، زن و مرد و پیر و جوان در کنار یکدیگر ایستادگی و از میهن دفاع کردند و جنگیدند. عده ای هم که نمی توانستند با روش های دیگر به جبهه ها کمک کردند.

11. برای حفظ استقلال میهن و بازپس گیری مناطق اشغال شده، مردم ایران چه کردند ؟

هزار نفر از جوانان کشور ما شهید شدند و خانواده ها مشکلات زیادی را تحمل کردند.

12. در جنگ تحمیلی به نیروهای مردمی بسیج می گفتند.

13. خرمشهر در عملیات بیت المقدس و با رمز یا محمدبن عبدالله ازاد شد.

14. رزمندگان اسلام پس از قدم گذاشتن بر خاک خرمشهر خود را به ... مسجد جامع خرمشهر ... رساندند.

15. با پذیرش قطعنامه صلح به وسیله ایران، جنگ هشت ساله به پایان رسید.

 

فعالیت 3 صفحه 124

چرا امام خمینی پس از فتح خرمشهر به دست رزمندگان اسلام فرمودند: خرمشهر را خدا آزاد کرد ؟

زیرا رزمندگان اسلام مردان خدا بودند به دعا و راز و نیاز با خدا می پرداختند و برای آزادی خرمشهر سخت می جنگیدند از این رو به یاری خداوند توانستند ارتش عراق را که به وسیله قدرت های بزرگ به انواع سلاح های روز دنیا مجهز شده بود ، شکست دهند و خرمشهر را از چنگال دشمن ازاد کنند.

 

فعالیت 5 صفحه 124

کاربرگه ی شماره ی 28 (خط زمان دفاع مقدس ) را در کتاب کار کامل کنید.

دفاع مقدس

الف) خط زمان را بخوانید:

  • جنگ تحمیلی در چه سالی آغاز شد ؟ 1359
  • دفاع مقدس چند سال طول کشید ؟ روی خط زمان بشمارید. 8 سال

ب) این موارد را روی خط زمان بگذارید .

  • آزاد سازی خرمشهر عملیات بیت المقدس ( خرداد 1361)
  • اشغال نظامی خرمشهر توسط ارتش عراق ( آبان 1359)

 

 

 

جواب سوالات درس 24 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

 

 

مطالب پیشنهادی

 

سوالات درس 1 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 2 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 3 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 4 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 5 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 6 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 7 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 8 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 9 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 10 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 11 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 11 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 12 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 13 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 14 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 15 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 16 مطالعات ششم + جواب

 سوالات درس 17 مطالعات ششم + جواب

 سوالات درس 18 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 19 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 20 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 21 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 22 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 23 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 24 مطالعات ششم + جواب