سوالات درس 5 علوم ششم با جواب

درس 5 - زمین پویا

 

1.سالانه چند زمین لرزه با قدرت کم در کشور رخ می دهد ؟

سالانه حدود ده هزار زمین لرزه خفیف در کشور رخ می دهد که مردم آن را حسن نمی کنند.

2. زمین لرزه چگونه به وجود می آید ؟

وقتی در بین سنگ های زمین شکاف ایجاد میشود، سنگ ها به یکدیگر ساییده می شوند که در اثر آن زمین لرزش پیدا می کند و به صورت حرکتی موجی، درون زمین مسیری را می پیماید و در نتیجه موجب لرزش زمین و شکستگی پوسته و زمین لرزه می شود.

3. زمین لرزه چه وقت رخ می دهد و چگونه باعث تغییر در سطح زمین می شود ؟

زمین لرزه وقتی اتفاق می افتد که سنگ کره ی زمین در اثر نیروهای حاصل از درون زمین می شکند. انرژی حاصل از شکستگی سنگ کره به صورت امواج لرزه ای از داخل زمین به سطح آن می رسد و باعث تغییراتی در سطح زمین می شود.

4. گفته می شود هر چه زمین، لرزه های خفیف و کوچک بیش تر داشته باشد بهتر است ؟

چون این زمین لرزه ها باعث آزاد شدن انرژی درونی زمین شده و از وقوع زمین لرزه های بزرگ تر و شدید تر جلوگیری می شود.

5. معمولا در چه جاهایی احتمال زمین لرزه بیشتر است ؟

جاهایی که پوسته زمین دارای شکستگی است.

6. زمین لرزه درچه جاهایی خرابی بیشتری به بار می آورد ؟

در جایی که خانه ها گلی و سست باشند.

7. ساختمان یک کوه آتشفشان چگونه است ؟

هر آتشفشان سه قسمت اصلی دارد:

دهانه: نوک آتشفشان است

اتاقک مواد مذاب و داغ آتشفشان: محلی که مواد مذاب قبل از فوران آن جا جمع می شوند

مجرای مرکزی: محل اتصال اتاقک به دهانه است.

8. اگر شعله ی حرارت زیر ظرف برنج که در حال جوشیدن است را کاهش یا افزایش دهیم چه اتفاقی می افتد ؟

با افزایش شعله دانه های برنج با سرعت بیش تری جابه جا می شوند و با کاهش شعله حرکت دانه های برنج آهسته تر می شود.

9. چه زمانی آتشفشان اتفاق می افتد ؟

زمانی که مواد آتشفشان از داخل زمین به سطح زمین را پیدا کنند.

10. مواد خارج شده از دهانه ی آتشفشان به چند دسته تقسیم می شوند ؟ نام ببرید.

سه دسته:

  • جامد
  • مایع
  • گاز

11. منظور از آتشفشان نیمه فعال چیست ؟

آتشفشانی که از دهانه اش فقط گاز خارج می شود.

12. آتشفشانی که هیچ گونه فعالیتی ندارد چه نامیده می شود ؟

آتشفشان خاموش

13. آیا آتشفشان برای انسان می تواند مفید باشد ؟

بله، 80 درصد مردم در پایتخت ایسلند از گرما و آب گرم طبیعی آتشفشان ها برای مصرف خود استفاده می کنند.

14.منظور از آتشفشان فعال چیست ؟

به آتشفشان هایی که در حال حاضر یا در سال های اخیر مواد آتشفشانی (جامد، مایع، گرما) از دهانه ی آن ها خارج شده است آتشفشان فعال می گویند.

15. مهم ترین گازهای خارج شده از دهانه ی آتشفشان ها کدام اند ؟

بخار آب، کربن دی اکسید

 

سوال و جواب درس 5 علوم ششم

 

مطالب پیشنهادی:

 

سوالات درس 1 علوم ششم با جواب

سوالات درس 2 علوم ششم با جواب

سوالات درس 3 علوم ششم با جواب

سوالات درس 4 علوم ششم با جواب

سوالات درس 5 علوم ششم با جواب

سوالات درس 6 علوم ششم با جواب

سوالات درس 7 علوم ششم با جواب

سوالات درس 8 علوم ششم با جواب

سوالات درس 9 علوم ششم با جواب

سوالات درس 10 علوم ششم با جواب

سوالات درس 11 علوم ششم با جواب

سوالات درس 12 علوم ششم با جواب

سوالات درس 13 علوم ششم با جواب

سوالات درس 14 علوم ششم با جواب