سوالات درس 5 مطالعات ششم + جواب

1. در چه زمین هایی می توان محصول فراوان به دست آورد؟ دشت های هموار یا جلگه ها که خاک آبرفتی و حاصل خیز دارند

2. مراحل عمده ی کشاورزی را نام ببرید. کاشت، داشت، برداشت

3. عوامل مؤثر در کشاورزی را نام ببرید. عوامل طبیعی، عوامل انسانی

4. عوامل طبیعی موثر در کشاورزی را نام ببرید. خاک، آب ، آب و هوا

5. در چه زمین هایی کشاورزی امکان پذیر نیست ؟ کوه های بلند و مرتفع، زمین های پرشیب و سنگلاخ، خاک های آهکی یا نمکی در نواحی خشک

6. انسان ها بخش عمده ی غذای خود را از چه راهی به دست می آورند ؟ کشاورزی

7. درخت خرما درچه مناطق آب و هوایی رشد می کند ؟ در مناطق گرمسیری رشد می کند و نمی تواند سردی هوا را تحمل کند.

8. یک محصول منطقه سردسیر و یک محصول ناحیه معتدل و مرطوب را نام ببرید.

  • منطقه ی سردسیر : سیب زمینی
  • منطقه معتدل و مرطوب : برنج

9. آب مورد نیاز کشاورزی چگونه تامین می شود ؟ از آب باران، رودها و در بعضی نواحی از آب های زیرزمینی که از راه کندن چاه یا قنات به مزرعه ی کشاورزی هدایت می شود.

10. قسمت وسیع کشور ایران از نظر میزان بارندگی در چه منطقه ای قرار گرفته است ؟ خشک و نیمه خشک

11. متوسط بارندگی سالیانه ایران را با میانگین جهانی مقایسه کنید. متوسط بارندگی سالیانه ایران 260 میلی متر و میانگین بارندگی جهان 350 میلی متر است.

12. عوامل انسانی موثر در کشاورزی را نام ببرید. نیروی کار، سرمایه، نهاده ها

13. در کشاورزی به چه نیروهای کاری نیازمندیم ؟ افرادی ماهر که بتوانند کارهای کشاورزی را انجام بدهند مانند کشاورز، آبیار، علف چین، مهندس کشاورزی

14. سرمایه چه تاثیری در کشاورزی دارد ؟ باید پول داشته باشیم تا مواد و ابزار مورد نیازمان را بخریم اگر سرمایه ی ما کم باشد می توانیم با دیگران شریک شویم یا وام بگیریم.

15. از ابزار کشاورزی در چه کارهایی استفاده می شود ؟ شخم زدن، آبیاری، درو کردن، کندن علف های هرز

16. مواد مورد نیاز کشاورزی چیست ؟ بذر، کود، سم

17. چگونه می توانیم از کشاورزی خوب کشورمان حمایت کنیم ؟ خرید و مصرف محصولات کشاورزی ایرانی

18. سه مرحله عمده ی کشاورزی عبارتند از: کاشت، داشت، برداشت.

19. کشور ایران از نظر بارندگی جز کشورهای کم باران جهان است.

20. چون ایران کشوری آفتابی است، میوه ها و سبزیجات آن خوش عطرتر و خوشمزه تر از بسیاری کشورهای دیگران است.

21. وسایل مخصوص کشاورزی را برای شخم زدن و آبیاری و درو کردن و کندن علف های هرز بکار می بریم.

22. وجود محصولات کشاورزی مختلف در کشور ایران به دلیل تنوع آب و هوایی است.

 

جواب سوالات درس 5 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

 

 

مطالب پیشنهادی

 

سوالات درس 1 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 2 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 3 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 4 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 5 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 6 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 7 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 8 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 9 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 10 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 11 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 11 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 12 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 13 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 14 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 15 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 16 مطالعات ششم + جواب

 سوالات درس 17 مطالعات ششم + جواب

 سوالات درس 18 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 19 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 20 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 21 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 22 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 23 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 24 مطالعات ششم + جواب