سوالات درس 6 علوم ششم با جواب

درس 6 - ورزش و نیرو (1)

 

1. چه موقع جسم حرکتش تغییر می کند ؟

هرگاه به آن نیرویی وارد شود.

2. نیرو حاصل چیست ؟

ناشی از اثر متقابل (برهم کنش) دو جسم به یک دیگر است.

3. کک چند برابر جرم خودش را می تواند بکشد ؟

بیش از یکصد هزار برابر جرم خود

4. آیا یک جسم به تنهایی می تواند نیرو وارد کند ؟

خیر، برای ایجاد نیرو حداقل به دو جسم نیاز داریم.

5. دو مشخصه ی هر نیرو را بنویسید.

  • نیرو جهت دارد
  • نیرو اندازه دارد

6. مقدار نیرو با چه وسیله ای اندازه گیری می شود ؟

نیروسنج

7. وقتی لاستیک یا کش را بیش از حد بکشیم پاره می شود، چرا ؟

زیرا نیروی دست ما از نیروی لاستیک یا کش بیشتر می شود و باعث پاره شدن می گردد.

8. در علوم هل دادن یا کشیدن معادل وارد کردن نیرو یا اعمال نیرو است

 

سوال و جواب درس 6 علوم ششم

 

مطالب پیشنهادی:

 

سوالات درس 1 علوم ششم با جواب

سوالات درس 2 علوم ششم با جواب

سوالات درس 3 علوم ششم با جواب

سوالات درس 4 علوم ششم با جواب

سوالات درس 5 علوم ششم با جواب

سوالات درس 6 علوم ششم با جواب

سوالات درس 7 علوم ششم با جواب

سوالات درس 8 علوم ششم با جواب

سوالات درس 9 علوم ششم با جواب

سوالات درس 10 علوم ششم با جواب

سوالات درس 11 علوم ششم با جواب

سوالات درس 12 علوم ششم با جواب

سوالات درس 13 علوم ششم با جواب

سوالات درس 14 علوم ششم با جواب