سوالات درس 6 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

1. در عصر عاشورا چه کسی از امام حسین (ع) خواست تا به میدان جنگ برود ؟

قاسم برادرزاده ی امام حسین (ع)

2. قاسم در چند سالگی به شهادت رسید ؟ چهارده سالگی

3. علت قیام امام حسین (ع) چه بود ؟ یزید آشکارا دین اسلام و حضرت محمد (ص) را مسخره می کرد، فساد او در مردم نیز اثر گذاشته بود، یزید می خواست دین اسلام را ریشه کن کند و آن را نابود سازد، از این رو امام حسین (ع) در برابر یزید قیام کرد.

4. یزید چگونه مردی بود ؟

یزید اهل کارهای زشت و ناپسند بود و به نماز اهمیت چندانی نمی داد و احکام دینی را رعایت نمی کرد، دین اسلام و حضرت محمد (ص) را آشکارا مسخره می کرد.

5. امام حسین (ع) بعد از این که فهمید یزید به حکومت رسید چه فرمود ؟

فرمود: وای بر اسلام که به حاکمی چون یزید گرفتار شده است

6. هدف امام حسین (ع) از قیام خود چه بود ؟

امر به معروف و نهی از منکر و اصلاح امت جدش

7. امام حسین (ع) به یاران خود درباره ی هدف از قیامش چه فرمودند ؟

همانا من برای اصلاح امت جدم قیام کرده ام، من می خواهم امر به معروف و نهی از منکر کنم.

8. سر انجام امام حسین (ع) و یارانش در چه تاریخی به شهادت رسیدند ؟

روز دهم ماه محرم سال 61 هجری

9. بعد از پیامبر معاویه به جنگ با امام علی (ع) که جانشین پیامبر بود برخاست.

10. بعد از امام علی (ع) فرزندش امام حسن مجتبی (ع) به امامت رسید.

11. معاویه در سال 60 هجری از دنیا رفت.

12. بعد از معاویه پسرش یزید به خلافت رسید.

13. در روز دهم محرم سال 61 هجری امام حسین (ع) و هفتادو دو تن از یارانش در صحرای کربلا به شهادت رسیدند.

 

گفت و گو کنید 28

شما به عنوان یک نوجوان مسلمان برای زنده نگه داشتن نام امام حسین (علیه السلام) چه کارهایی انجام می دهید ؟

دروغ نمی گوییم، در برابر دشمنان اسلام ایستادگی می کنیم، امر به معروف و نهی از منکر می کنیم، برای زنده نگه داشتن دین اسلام دست از تلاش بر نمی داریم.

 

کامل کنید صفحه 29

پاسخ سوالات زیر را به ترتیب اعداد داده شده از راست به چپ در جدول قرار دهید، سپس حروف را به ترتیب کنار هم بخوانید، رمز جدول، یکی از سخنان امام حسین (ع) است.

1- نام خواهر امام حسین (ع)؛ پیام رسان کربلا. ( 4-7-12-13) زینب

2- جاری شدن اشک از چشم ها (3-2-17-1) گریه

3- وقتی به هم می رسیم، به یکدیگر می گوییم ............. (16-20-14-8) سلام

4- تعداد جز های قرآن کریم. (6-12) سی

5- زیاد نیست. (15-11) کم

6- اولین ماه از فصل زمستان. ( 24-23) دی

7- شکلی که سه ضلع دارد. (18-19-10-9) مثلث

امام حسین (ع) می فرماید: هرگز کسی مثل من با کسی مثل یزید بیعت نمی کند.

به نظر شما این جمله چه ارتباطی با موضوع درس دارد ؟

این جمله به ما نشان می دهد که انسان هایی مثل امام حسین (ع) را باید الگوی زندگی خود قرار دهیم و هرگز با ستمگران و دشمنان دین مدارا نکنیم تا دین اسلام را زنده نگه داریم.

 

جواب سوالات درس 6 هدیه های آسمان ششم

 

پیشنهادی:

سوالات درس 1 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 2 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 3 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 4 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 5 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 6 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 7 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 8 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 9 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 10 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 11 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 12 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 13 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 14 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 15 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 16 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 17 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب