سوالات درس 8 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

 

1. حضرت محمد (ص) مژده ی به دنیا آمدن کدام امام را به مردم داد ؟

حضرت مهدی (عج)

2. پس از شهادت امام حسن عسکری (ع) چه اتفاقی برای حضرت مهدی (عج) افتاد ؟

به فرمان خدا از چشم مردم پنهان شد تا هر زمانی که خدا بخواهد قیام کند و جهان را پر از نیکی و عدالت سازد.

3. حضرت مهدی (عج) در زمان غیبت خود چگونه مردم را راهنمایی می کرد ؟

برای ارتباط خود با مردم در دوران غیبت چهار نفر از عالمان دینی را انتخاب کرد.

4. چه کسی بر ضد شاه قیام کرد و جمهوری اسلامی را به وجود آورد ؟

امام خمینی (ره)

5. در زمان غیبت حضرت مهدی (عج) وظیفه ی ما چیست ؟

از مراجع تقلید دینی و دستوراتشان پیروی کنیم.

6. امام دوازدهم ما مسلمانان شیعه مهدی (عج) نام دارد.

7. حضرت مهدی (عج) در سحرگاه نیمه شعبان به دنیا آمد.

8. پدر حضرت مهدی (عج) امام حسن عسکری (ع) است .

9. یکی از جانشینان حضرت مهدی (عج) در روزگار ما امام خمینی (ره) بود.

 

گفت و گو کنید صفحه 37

اگر برای شناخت وظایف دینی به مراجع تقلید مراجعه نکنیم، چه مشکلاتی برای ما پیش می آید ؟

وقتی به مشکلات دینی برخوردیم ممکن است تصمیم بگیریم که به بیراهه برویم و دستورات دین را درست انجام ندهیم.

 

کامل کنید صفحه 37

پاسخ سوالات زیر را به ترتیب اعداد داده شده در جدول قرار دهید، سپس حروف را به ترتیب کنار هم گذاشته و بخوانید، جمله ی به دست آمده، یکی از سخنان امام زمان (علیه السلام) می باشد.

  1. اگر جایی آب نداشتیم، برای نماز خواندن به جای وضو آن را انجام می دهیم. (16-5-17-12) تیمّم
  2. شهر امام رضا (ع) است. (1-11-14-7) مشهد
  3. روشنی بخش شب ها (9-13-8) ماه
  4. تعداد امامان بعد از امام حسین (ع) (2-4) نه
  5. حیوانی که با نام ذوالجنان می شناسیم. (6-15-3) اسب
  6. یکی مانده به آخر از حروف الفبا (10) ه
  7. امام زمان (عج) می فرماید: من به یاد همه شما هستم.
  8. به نظر شما این جمله چه ارتباطی با درس دارد؟ امام زمان (عج) حاضر است و همیشه ما در پناه او هستیم.

جواب سوالات درس 8 هدیه های آسمان ششم

 

پیشنهادی:

سوالات درس 1 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 2 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 3 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 4 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 5 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 6 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 7 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 8 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 9 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 10 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 11 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 12 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 13 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 14 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 15 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 16 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 17 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب