سوالات درس 9 علوم ششم با جواب

درس 9 - سفر انرژی

 

1. آیا می توان گفت وقتی سنگ از زمین فاصله دارد، انرژی در آن ذخیره می شود و پس از رها شدن به تدریج به انرژی حرکتی تبدیل می شود ؟

بله

2. انرژی مواد غذایی از کجا به دست می آید ؟

این انرژی با نور خورشید در گیاهان سبز ساخته شده و در آن ها ذخیره می شود.

3. انرژی شیمیایی چیست ؟

انرژی ذخیره شده در مواد غذایی و میوه ها و سوخت هایی مانند نفت و گاز طبیعی را انرژی شیمیایی می گویند.

4. انرژی شیمیایی سوخت ها به چه صورت هایی می تواند تبدیل شود ؟

می تواند به انرژی حرکتی یا انرژی گرمایی تبدیل شود در واقع وقتی سوخت می سوزد، باعث ایجاد گرما و حرکت می شود.

5. چه چیزهایی می توانند انرژی ذخیره کنند ؟

مواد غذایی، سوخت، باتری و مواد منفجره

6. کدام وسایل را می شناسید که به کمک باتری کار می کنند ؟

تلفن همراه، ساعت، رادیو، لپتاپ و...

7. آیا باتری هم انرژی را ذخیره می کند ؟

بله

8. وقتی چراغ قوه یا اسباب بازی متحرک را به کار می اندازید، چه تغییرات انرژی ای مشاهده می کنید ؟

در چراغ قوه، انرژی ذخیره شده ی باتری به نور و در اسباب بازی متحرک، انرژی ذخیره شده ی باتری به انرژی حرکتی تبدیل می شود.

9. آیا در اجسام نیز انرژی ذخیره می شود ؟ مثال بزنید .

بله، آب پیشت یک سد، فنر فشرده شده و جسمی که بالاتر از سطح زمین قرار دارد، دارای انرژی هستند.

10. چگونه از انرژی ذخیره ای در آب پشت یک سد، انرژی الکتریکی حاصل می شود ؟

وقتی آب از آبشار فرو می ریزد انرژی آن به تدریج به انرژی حرکتی تبدیل می شود، سپس وقتی آب بر روی توربین ریخته می شود آن را حرکت می دهد، توربین دستگاه مولّد را حرکت می دهد و مولد انرژی حرکتی را به برق تبدیل می کند.

11. 

برای انجام چه کارهایی به انرژی نیاز دارید ؟

راه رفتن، پیاده روی، دویدن، برداشتن اجسام، ورزش کردن، نوشتن و ... به طور کلی برای انجام هر کاری انرژی لازم است.

12. هنگام افتادن یک جسم از ارتفاع چه تبدیل انرژی ای انجام می شود ؟

انرژی ذخیره شده (پتانسیل گرانشی) به انرژی حرکتی (جنبشی) تبدیل می شود.

 

سوال و جواب درس 9 علوم ششم

 

مطالب پیشنهادی:

 

سوالات درس 1 علوم ششم با جواب

سوالات درس 2 علوم ششم با جواب

سوالات درس 3 علوم ششم با جواب

سوالات درس 4 علوم ششم با جواب

سوالات درس 5 علوم ششم با جواب

سوالات درس 6 علوم ششم با جواب

سوالات درس 7 علوم ششم با جواب

سوالات درس 8 علوم ششم با جواب

سوالات درس 9 علوم ششم با جواب

سوالات درس 10 علوم ششم با جواب

سوالات درس 11 علوم ششم با جواب

سوالات درس 12 علوم ششم با جواب

سوالات درس 13 علوم ششم با جواب

سوالات درس 14 علوم ششم با جواب