شناخته شده ترین گروه آغازیان که فتوسنتز می‌کنند چه نام دارند؟

سوال❓

شناخته شده ترین گروه آغازیان که فتوسنتز می‌کنند چه نام دارند؟

پاسخ✔️

جلبک ها

 

💬 لطفا نظرات خود را در پایین همین پست برای ما ارسال کنید👇👇👇