صدام پس از اشغال خرمشهر چه کرد ؟

سوال❓

صدام پس از اشغال خرمشهر چه کرد ؟

پاسخ✔️

ده ها تانک و ابزار جنگی و چندین لشکر را را در مناطق اطراف شهر مستقر کرد و می خواست شهرهای دیگر خوزستان را تصرف کند و به حملات خود به شهرهای دیگر هم ادامه می داد.

 

 

💬 لطفا نظرات خود را در پایین همین پست برای ما ارسال کنید👇👇👇