عمق سطح ایستابی به چه عواملی بستگی دارد؟

سوال❓

عمق سطح ایستابی به چه عواملی بستگی دارد؟

پاسخ✔️

  1. میزان بارندگی
  2. نوع آب وهوا
  3. میزان بهره برداری از آب های زیرزمینی
  4. دوری و نزدیکی به ساحل
  5. میزان نفوذ پذیری خاک
  6. تغذیه مصنوعی سفره آب زیر زمینی

 

💬 لطفا نظرات خود را در پایین همین پست برای ما ارسال کنید👇👇👇