فعالیت صفحه 87 درس 16 مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه 87 درس 16 مطالعات اجتماعی پنجم

 

1- دو مسجد مهم مسلمانان جهان را نام ببرید.

پاسخ:

  • مسجدالحرام
  • مسجدالنبی(ص)

3-چند ویژگی اخلاقی پیامبر (ص) را بیان کنید.

پاسخ:

پیامبر همانند مردم ساده زندگی میکرد، لباس های بسیار ساده ای میپوشید،هرگز خودرا برتر از دیگران نمیدانست.