اگر درون آب به جای میخ داغ، میخ سردی که درون یخ زن یا جایخی قرار داشته است بیندازیم چه اتفاقی می افتد؟ دمای میخ و آب چگونه تغییر میکنند؟ این بار کدام یک از انرژی از دست میدهد و کدام یک انرژی میگیرد ؟

سوال❓

اگر درون آب به جای میخ داغ، میخ سردی که درون یخ زن یا جایخی قرار داشته است بیندازیم چه اتفاقی می افتد؟ دمای میخ و آب چگونه تغییر میکنند؟ این بار کدام یک از انرژی از دست میدهد و کدام یک انرژی میگیرد ؟

پاسخ✔️

دمای آب کاهش پیدا میکند و دمای میخ نیز افزایش پیدا میکند. میخ انرژِی میگیرد و آب انرژی از دست میدهد

 

💬 لطفا نظرات خود را در پایین همین پست برای ما ارسال کنید👇👇👇