پاسخ سوالات فصل 10 علوم تجربی هفتم راهنمایی

 

فعالیت صفحه 83 فصل 10 علوم تجربی هفتم راهنمایی

سوال

در مورد پوشش، رنگ لباس و روش گرم کردن منزل مسکونی و عایق بندی ساختمان ها در نواحی سردسیر و نواحی گرمسیر تحقیق کنید و به کلاس گزارش دهید.

پاسخ

در منطقه های سردسیری از پوشش های پشم و چرم و همچنین از رنگ های تیره و سیاه استفاده میشود تا جذب گرمای خورشید بیشتر شود. برای گرم کردن منزل مسکونی از بخاری، شوفاز استفاده میشود و همچنین ساختمان ها دارای عایق از نوع ایزوگام میباشد.

ولی در مناطق گرمسیر از پوشش های نازک نخی و خنگ و رنگ های روشن استفاده میشود تا گرمای کمتری جذب آنها شود. و برای گرم کردن آب از تانکر های روی ساختمان استفاده میشود.

آزمایش کنید صفحه 83 فصل 10 علوم تجربی هفتم راهنمایی

سوال

در سه ظرف مشابه به طور جداگانه آب سرد، آب معمولی و آب گرم بریزید. دست راست را در آب گرم و دست چپ را در آب سرد قرار دهید و حدود 30 ثانیه صبر کنید. حال هر دو دست را بیرون آورید و در آب معمولی قرار دهید و احساس خود را بیان کنید

پاسخ

دستی که در آب گرم بوده است احساس سرما میکند ولی دستی که در آب سرد بوده است احساس گرما میکند.

آزمایش کنید صفحه 85 فصل 10 علوم تجربی هفتم راهنمایی

پاسخ

وقتی که میله را داخل آب بندازیم تا لحظاتی آب کنار میله شروع به جوشیدن میکند و سپس قطع میشود. آب نیز گرم تر میشود .

فکر کنید صفحه 85 فصل 10 علوم تجربی هفتم راهنمایی

سوال

اگر درون آب به جای میخ داغ، میخ سردی که درون یخ زن یا جایخی قرار داشته است بیندازیم چه اتفاقی می افتد؟ دمای میخ و آب چگونه تغییر میکنند؟ این بار کدام یک از انرژی از دست میدهد و کدام یک انرژی میگیرد ؟

پاسخ

دمای آب کاهش پیدا میکند و دمای میخ نیز افزایش پیدا میکند. میخ انرژِی میگیرد و آب انرژی از دست میدهد

فعالیت صفحه 88 فصل 10 علوم تجربی هفتم راهنمایی

سوال

با استفاده از وسایل در دسترس یک لیوان عایق در دار طراحی کنید و بسازید. سپس مقداری آب داغ در آن بریزید و دمای آب را اندازه بگیرید. پس از یک ساعت دوباره دمای آب را اندازه بگیرید. ظرف کدام گروه گرمای کمتری را منتقل کرده است ؟ کدام ظرف گرمای بیشتری را منتقل کرده است ؟

پاسخ

لیوانی که عایق بهتری دارد انتقال گرمای کمتری دارد. ولی لیوانی که عایق آن مناسب نیست انتقال گرمای بیشتری دارد.