فعالیت صفحه 24 درس 5 مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه 24 درس 5 مطالعات اجتماعی پنجم

 

6- با توجه به نقشه صفحه رو به رو از ناحیه 2 و 3 چند شهر مثال بزنید.

پاسخ:

ناحیه دو 2 : ساری، انزلی، رشت  | ناحیه سه 3 : ارومیه، قم، قزوین، همدان

 

8- هرچه از ناحیه مرکزی ایران به سمت کوه پایه های البرز و زاگرس پیش برویم تعداد شهرها و روستاهای پرجمعیت بیشتر میشود یا کمتر ؟ چرا ؟

پاسخ:

قطعا تعداد شهر و روستاها زیاد میشود، به این دلیل که در این نواحی آب و هوای مناسبی وجود دارد و خاک نیز آبرفی است.