چند سال طول کشید تا شاهنامه نوشته شود؟

سوال❓

چند سال طول کشید تا شاهنامه نوشته شود؟

پاسخ✔️

30 سال.

 

💬 لطفا نظرات خود را در پایین همین پست برای ما ارسال کنید👇👇👇