کدام یک از جانداران زیر نقش تجزیه کننده را دارند؟

سوال❓

کدام یک از جانداران زیر نقش تجزیه کننده را دارند؟

پاسخ✔️

قارچ ها

 

💬 لطفا نظرات خود را در پایین همین پست برای ما ارسال کنید👇👇👇