ایده های ساده برای پرورش خلاقیت در دانش آموزان

بهبود خلاقیت از اصول مهم در آموزش و پرورش دانش آموزان است. راه های بسیاری برای افزایش خلاقیت در دانش آموزان وجود دارد و ما در این مطلب کوتاه قصد داریم به ارائه شرح مختصری درباره اهمیت خلاقیت و روش های بهبود آن در آموزش دانش آموزان بپردازیم.

در اینجا آزمایشی وجود دارد که می توانید در بسیاری از مدارس، حتی در مدرسه ای که در آن تدریس می کنید، انجام دهید:

از پنجره یکی از کلاس ها نگاه کنید، ممکن است دانش آموزان را خمیده ببینید. در حالی که با درس خود درگیر نشده‌اند و یا حتی اخم کرده و نارحتند. معلم گیج و خسته به نظر می رسد و آرزو می کند کاش جای دیگری بود.