انشا صحنه ورود یک موش به خانه صفحه 42 نگارش پایه هشتم

مقدمه:

ورود موش به خانه یکی از بدترین اتفاقاتی است که ممکن است برای هر کسی افتاده باشد، ما اطمینان داریم که موش بیشت به خاطر غذا به خانه ها هجوم میاورد.

تنه ی انشا:

تصور اینکه یک موش وارد خانه ام شود برایم بسیار آزار دهنده است اما هر خانه ای هم میتواند به عنوان یک مکان برای نفوذ و زندگی این جوندگان موذی باشد، موشها تنها انتظاری که از ورود به یک خانه دارند گرما وغذای کافی است وداشتن این شرایط برای موشها خیلی ایده آل است. و بر عکس برای ما بسیار آزار دهنده میباشد.