سوالات درس 2 علوم ششم با جواب

درس 2 - سرگذشت دفتر من

 

1. شما چه روش هایی برای ثبت آثار فرهنگی و هنری نیاکان می شناسید ؟

  • روی سنگ می نوشتند.
  • روی ظرف های سفالی می نوشتند.
  • روی پارچه ی ابریشمی می نوشتند.