سوالات درس 2 علوم ششم با جواب

درس 2 - سرگذشت دفتر من

 

1. شما چه روش هایی برای ثبت آثار فرهنگی و هنری نیاکان می شناسید ؟

  • روی سنگ می نوشتند.
  • روی ظرف های سفالی می نوشتند.
  • روی پارچه ی ابریشمی می نوشتند.

2. چه کاربردهای دیگری از کاغذ در زندگی روزمره ی خود سراغ دارید؟

  • دستگاه های خودپرداز
  • قبض تلفن
  • قبض آب یا برق
  • بسته بندی لوازم خانگی و صنعتی
  • مقوا برای کاردستی

3. از میان اجزای تشکیل دهنده ی درخت چه قسمت هایی برای تهیه کاغذ مناسب اند؟

ساقه و تنه محکم و چوبی درختان تنومند.

4. چگونه می توان انواع مختلف کاغذ را تهیه کرد؟

با افزودن مواد شیمیایی مختلف به خمیر کاغذ

5. بازیافت چیست ؟

فرایندی است که طی آن بعضی از مواد دور ریخته شده را دوباره قابل استفاده می کنند.

مثل: کاغذ، پلاستیک، آهن

6.ماده ی اصلی و اولیه ی کاغذها چوب است که از درختان تهیه می شود.

 

سوال و جواب درس 2 علوم ششم

 

مطالب پیشنهادی:

 

سوالات درس 1 علوم ششم با جواب

سوالات درس 2 علوم ششم با جواب

سوالات درس 3 علوم ششم با جواب

سوالات درس 4 علوم ششم با جواب

سوالات درس 5 علوم ششم با جواب

سوالات درس 6 علوم ششم با جواب

سوالات درس 7 علوم ششم با جواب

سوالات درس 8 علوم ششم با جواب

سوالات درس 9 علوم ششم با جواب

سوالات درس 10 علوم ششم با جواب

سوالات درس 11 علوم ششم با جواب

سوالات درس 12 علوم ششم با جواب

سوالات درس 13 علوم ششم با جواب

سوالات درس 14 علوم ششم با جواب