سوالات درس 22 مطالعات ششم + جواب

1. نام چند شخصیت بزرگ مبارز با استعمار را در ایران، در فاصله ی بین تاسیس سلسله ی قاجار تا پیروزی انقلاب اسلامی، بنوسید.

  1. امیرکبیر
  2. سید حسن مدرس
  3. شیخ محمد خیابانی
  4. رئیس علی دلواری
  5. میرزا کوچک خان جنگلی
  6. آیت ا... کاشانی
  7. دکتر محمد مصدق
  8. امام خمینی(ره)