سوالات درس 22 مطالعات ششم + جواب

1. نام چند شخصیت بزرگ مبارز با استعمار را در ایران، در فاصله ی بین تاسیس سلسله ی قاجار تا پیروزی انقلاب اسلامی، بنوسید.

  1. امیرکبیر
  2. سید حسن مدرس
  3. شیخ محمد خیابانی
  4. رئیس علی دلواری
  5. میرزا کوچک خان جنگلی
  6. آیت ا... کاشانی
  7. دکتر محمد مصدق
  8. امام خمینی(ره)

2. مردم کشور ما در مقابل استعمارگران چه می کردند ؟

مردم ما همواره با استعمارگران مبارزه می کردند و از هر نقطه ی کشور ما انسان های بزرگ و فداکاری برخاستند و برای کوتاه کردن دست بیگانگان از کشور تلاش کردند و در این راه رنج زیادی را تحمل کردند و حتی از جان خود گذشتند.

3. همواره دولت های قدرتمند بر سر نفوذ در ایران با یکدیگر رقابت می کردند.

4. پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) بیگانگان را از کشور ما کوتاه کرد.

 

فعالیت 1 صفحه 112

شرح حال شخصیت های این درس را بخوانید، چه خصوصیات مشترکی در همه ی آن ها وجود دارد؟ فهرست و گفت و گو کنید.

عشق به وطن، شجاعت و جسارت، فداکاری و ایمان و مبارزه با دخالت بیگانگان از خصوصیات مشترک شخصیت های این درس است.

 

فعالیت 3 صفحه 114

به نظر شما چرا امیرکبیر چند کارخانه تاسیس کرد ؟

امیرکبیر آرزو داشت ایران به کشوری آباد و مستقل تبدیل شود و به بیگانگان محتاج نباشد، از این رو برای پیشرفت صنعت چند کارخانه تأسیس کرد.

 

فعالیت 4 صفحه 114

 کاربرگه ی شماره 27 کتاب کار را در کلاس تکمیل کنید.

قلمرو ایران و قرارددادهای استعماری

نقشه را بررسی کنید.

این نقشه قلمرو ایران کنونی و سرزمین هایی را که به موجب قراردادهای استعماری از ایران جدا شدند را نشان می دهد.

1. در شرق و شمال شرق کدام مناطق قبلا جزء قلمرو ایران بودنده اند ؟ چند مورد نام ببرید.

بخارا، مرو، هرات، کابل، سمرقند، قندهار

2. در شمال غرب ایران، کدام مناطق قبلا جزء قلمرو ایران بوده اند ؟ چند نمونه نام ببرید.

ایروان، گرجستان، داغستان، اران

 

فعالیت 5 صفحه 114

پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) دست بیگانگان را از کشور ما کوتاه کرد، پرس و جو کنید و یک جمله از امام (ره) درباره ی قدرت های استعمارگر پیدا کنید و به کلاس بیاورید.

امام خمینی (ره) فرمودند: آن روز مبارک است بر ما که سلطه ی جهان خواران بر ملت های مستعضف شکسته شود و تمام ملّت ها سرنوش خودشان را به دست خودشان بگیرند.

 

فعالیت 6 صفحه 114

 به یک تقویم مراجعه کنید و روز ملی شدن صنعت نفت را در آن پیدا کنید، چرا این روز تعطیل رسمی است ؟

29 اسفند روز ملی شدن صنعت نفت است، درچنین روزی در سال 1329 مجلس شورای ملی شدن صنعت نفت را تصویب کرد تا دست بیگانگان را از نفت ایران کوتاه کند، (قبل از آن دولت انگستان با به دست گرفتن استخراج نفت در ایران، سرمایه ی ملی ما را غارت می کردند.)

 

جواب سوالات درس 22 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

 

 

مطالب پیشنهادی

 

سوالات درس 1 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 2 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 3 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 4 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 5 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 6 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 7 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 8 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 9 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 10 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 11 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 11 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 12 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 13 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 14 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 15 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 16 مطالعات ششم + جواب

 سوالات درس 17 مطالعات ششم + جواب

 سوالات درس 18 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 19 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 20 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 21 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 22 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 23 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 24 مطالعات ششم + جواب