سوالات درس 8 علوم ششم با جواب

درس 8 - می خواهم بسازم

 

پرسش های متن درس 8 علوم ششم

1. علت تنوع و گوناگونی ابزارها چیست ؟

برای این که برای انجام هر کاری به ابزار خاصی نیاز است تا کار راحت تر و سریع تر انجام شود.