سوالات درس 8 علوم ششم با جواب

درس 8 - می خواهم بسازم

 

پرسش های متن درس 8 علوم ششم

1. علت تنوع و گوناگونی ابزارها چیست ؟

برای این که برای انجام هر کاری به ابزار خاصی نیاز است تا کار راحت تر و سریع تر انجام شود.

2. برای به حرکت در آوردن قرقره ها از چه چیزهایی استفاده می کنند ؟

از موتور الکتریکی

3. برای این که یک کاردستی خوب تهیه کنیم چه نکته ی مهمی را باید رعایت کنیم ؟

از ابزارها و وسایلی استفاده کنیم که کار با آن ها راحت باشد، تا سریع تر کار دستی ساخته شود.

 

ایستگاه فکر درس 8 علوم ششم

اگر موتور الکتریکی نداشته باشید، برای به حرکت در آوردن وسیله های خود از چه چیزهایی می توانید استفاده کنید ؟

از کش یا فنر می توان استفاده کرد.

 

سوال و جواب درس 8 علوم ششم

 

مطالب پیشنهادی:

 

سوالات درس 1 علوم ششم با جواب

سوالات درس 2 علوم ششم با جواب

سوالات درس 3 علوم ششم با جواب

سوالات درس 4 علوم ششم با جواب

سوالات درس 5 علوم ششم با جواب

سوالات درس 6 علوم ششم با جواب

سوالات درس 7 علوم ششم با جواب

سوالات درس 8 علوم ششم با جواب

سوالات درس 9 علوم ششم با جواب

سوالات درس 10 علوم ششم با جواب

سوالات درس 11 علوم ششم با جواب

سوالات درس 12 علوم ششم با جواب

سوالات درس 13 علوم ششم با جواب

سوالات درس 14 علوم ششم با جواب