سوالات درس 4 علوم ششم با جواب

درس 4 - سفر به اعماق زمین

 

1. مهمترین روش برای مطالعه ی درون زمین چیست ؟

امواج لرزه ای

2. چند مورد از لرزش اجسام را نام ببرید.

  • حرکت برگ درختان در اثر وزش باد
  • لرزش آب در اثر انداختن سنگ داخل آن
  • لرزیدن تارهای صوتی در حنجره انسان