سوالات درس 4 علوم ششم با جواب

درس 4 - سفر به اعماق زمین

 

1. مهمترین روش برای مطالعه ی درون زمین چیست ؟

امواج لرزه ای

2. چند مورد از لرزش اجسام را نام ببرید.

 • حرکت برگ درختان در اثر وزش باد
 • لرزش آب در اثر انداختن سنگ داخل آن
 • لرزیدن تارهای صوتی در حنجره انسان

3. امواج لرزه ای را تعریف کنید.

امواجی که در اثر شکستن ناگهانی سنگ های درون زمین در اثر زمین لرزه ایجاد می شوند.

4. امواج لرزه ای چگونه از سنگ های مختلف زمین عبور می کنند ؟

امواج لرزه ای حرکت نوسانی یا ارتعاشی دارند، این حرکت ها دارای انرژی هستند و با توجه به جنس و نوع سنگ ها با سرعت های مختلف از سنگ های زمین عبور می کنند.

5. سرعت عبور امواج لرزه ای درون زمین، از سنگ های سخت و متراکم و نرم و کم تراکم چگونه است ؟

در سنگ های سخت و متراکم سرعت عبور لرزش سریعتر و در سنگ های نرم و کم تراکم لرزش آهسته تر عبور می کند.

6. دانشمتندان چگونه ویژگی های لایه های درونی زمین را مشخص نموده اند ؟ با استفاده از بررسی تغییرات سرعت امواج لرزه ای در بخش های مختلف درون زمین

7.سه لایه تشکیل دهنده ی زمین را نام ببرید.

 • پوسته
 • گوشته
 • هسته

8. بر چه اساسی دانشمندان ساختمان درونی زمین را به سه لایه تقسیم بندی کرده اند؟

ترکیب شیمیایی و جنس مواد تشکیل دهنده ی لایه های زمین

9. لایه های درونی زمین بر اساس حالت مواد تشکیل دهنده به چند بخش تقسیم می شوند، نام ببرد.

پنج بخش

 • سنگ گره
 • خمیر کره
 • گوشته زمین
 • هسته خارجی
 • هسته داخلی

10. ویژگی های بخش سنگ کره را بنویسید.

این بخش شامل پوسته و قسمت جامد بالایی گوشته می باشد و ضخامت این بخش حدود 100 کیلومتر است و بر روی قسمت خمیر کره حرکت می نماید.

11.گوشته زیرین چه خصوصیتی دارد ؟

جامد است و از زیر خمیر کره تا ابتدای هسته خارجی ادامه دارد.

12.حالت هسته خارجی و داخلی زمین چگونه است ؟

هسته خارجی مایع و هسته ی داخلی جامد است.

13. اگر درون تشتی آب بریزیم و دو تکّه یونولیت روی آب قرار دهیم و زیر آن شعله ی آتش قرار دهیم، چه مشاهده می کنیم ؟

با گذشت زمان دو تکه شروع به حرکت می کنند و از هم دور می شوند. در واقع گرمای آتش سبب گرم شدن آب می شود مولکولهای آب جنبش بیشتری می یابند و یونولیت ها که روی آب قرار دارند نیز توسط جریان آب حرکت می کنند.

14. کدام قسمت زمین گرمای بیشتری دارد؟

هرچه به هسته نزدیک شویم گرما بیشتری می شود، داغ ترین قسمت زمین هسته است.

15. آیا می توان به درون زمین سفر کرد ؟ خیر

16. دانشمندان چگونه درباره ی درون زمین اطلاعات به دست می آورند ؟

 • امواج لرزه ای
 • مواد مذابی که از دهانه ی آتشفشان خارج می شوند
 • ترکیب چشمه های آب گرم

17. ویژگی بخش خمیر کره را بنویسید.

این بخش حالت خمیری دارد و از زیر سنگ کره شروع می شود، حدود 350 کیلومتر عمق دارد، منشا بیش تر آتشفشان ها و زمین لرزه ها مربوط به این قسمت است.

18. در شکل مقابل بخش های مختلف زمین را مشاهده می کنید.

الف) ضخامت سنگ کره در آب ها بیش تر است یا در خشکی ؟ خشکی

ب) مواد مذابی که به سطح زمین می ریزد بیش تر از کدام لایه است ؟ خمیر کره

پ) سنگ کره روی کدام بخش قرار دارد ؟ خمیر کره

19. دانشمندان چگونه دریافته اند که هسته خارجی مایع و هسته ی داخلی جامد است ؟

با استفاده از اختلاف سرعت امواج لرزه ای در حالت های مختلف مواد تشکیل دهنده هسته ی زمین دریافتند که هسته ی خارجی زمین حالت مایع دارد، اما هسته ی داخلی جامد است.

20. پوسته ی زمین با گوشته چه تفاوتی دارد ؟

پوسته نازک تر است و گوشته گرمای بسیار زیادتری از پوسته دارد. سنگ ها در گوشته به حالت مذاب و خمیری هستند.

 

سوال و جواب درس 4 علوم ششم

 

مطالب پیشنهادی:

 

سوالات درس 1 علوم ششم با جواب

سوالات درس 2 علوم ششم با جواب

سوالات درس 3 علوم ششم با جواب

سوالات درس 4 علوم ششم با جواب

سوالات درس 5 علوم ششم با جواب

سوالات درس 6 علوم ششم با جواب

سوالات درس 7 علوم ششم با جواب

سوالات درس 8 علوم ششم با جواب

سوالات درس 9 علوم ششم با جواب

سوالات درس 10 علوم ششم با جواب

سوالات درس 11 علوم ششم با جواب

سوالات درس 12 علوم ششم با جواب

سوالات درس 13 علوم ششم با جواب

سوالات درس 14 علوم ششم با جواب