جواب فعالیت های درس 6 علوم پنجم ابتدایی

جواب فکر کنید های درس ششم علوم پنجم ابتدایی

جمع آوری اطلاعات صفحه 49 درس 6 علوم پنجم

 

درباره ی کارهای دیگری که برای مراقبت از چشم هایمان باید انجام بدهیم، گزارشی تهیه کنید و آن را به کلاس ارائه دهید.

  1. استفاده همیشگی از مواد غذایی حاوی ویتامین
  2. استفاده از عینک آفتابی
  3. دور شدن از تلویزیون به میزان کافی
  4. نگاه نکردن به نور های قوی
  5. شستشو مرتب صورت