جواب فعالیت های درس 6 علوم پنجم ابتدایی

جواب فکر کنید های درس ششم علوم پنجم ابتدایی

جمع آوری اطلاعات صفحه 49 درس 6 علوم پنجم

 

درباره ی کارهای دیگری که برای مراقبت از چشم هایمان باید انجام بدهیم، گزارشی تهیه کنید و آن را به کلاس ارائه دهید.

  1. استفاده همیشگی از مواد غذایی حاوی ویتامین
  2. استفاده از عینک آفتابی
  3. دور شدن از تلویزیون به میزان کافی
  4. نگاه نکردن به نور های قوی
  5. شستشو مرتب صورت

جمع آوری اطلاعات صفحه 51 درس 6 علوم پنجم

 

سمعک به افراد کم شنوا چه کمکی می کند؟

پاسخ:

سمعک یا شنوک وسیله‌ای است برای کمک به افرادی که از قدرت شنوایی کامل برخوردار نیستند. سمعک در قدیم یک مخروط قیف‌ مانند تقویت‌کننده بود

سمعک وسیله‌ ای برای تقویت صداها برای افراد دچار کم شنوایی ملایم می باشد.

 

جمع آوری اطلاعات صفحه 52 درس 6 علوم پنجم

 

برای مراقبت از گوش چه کارهای دیگری را باید انجام دهیم؟ در این باره گزارشی تهیه کنید و به کلاس ارائه دهید.

پاسخ:

  1. تمیز کردن مرتب گوش ها
  2. داد نزدن در گوش کسی
  3. فرو نکردن چیز های نوک تیز به داخل گوش
  4. ضربه نزدن به گوش