سوالات درس 4 مطالعات ششم + جواب

1. بررسی راه حل های متعدد در تصمیم گیری چگونه صورت می گیرد ؟ برای هر تصمیمی راه حل های متفاوتی ارائه می دهیم که در هر راه حل نتیجه هر انتخاب را پیش بینی می کنیم.

2. اولین کاری که در هنگام تصمیم گیری باید انجام دهیم چیست ؟ این است که درباره ی موضوع، خوب فکر کنیم و اطلاعاتی درباره ی آن جمع آوری کنیم.