سوالات درس 4 مطالعات ششم + جواب

1. بررسی راه حل های متعدد در تصمیم گیری چگونه صورت می گیرد ؟ برای هر تصمیمی راه حل های متفاوتی ارائه می دهیم که در هر راه حل نتیجه هر انتخاب را پیش بینی می کنیم.

2. اولین کاری که در هنگام تصمیم گیری باید انجام دهیم چیست ؟ این است که درباره ی موضوع، خوب فکر کنیم و اطلاعاتی درباره ی آن جمع آوری کنیم.

3. نتیجه ی تصمیم گیری چیست ؟ یعنی چیزی که بعد از تصمیم گیری برایمان اتفاق می افتد.

4. مراحل تصمیم گیری را نام ببرید.

  • خوب فکر کردن و پرس و جو
  • بررسی راه حل ها و پیش بینی نتایج هر انتخاب
  • انتخاب بهترین راه

5. چگونه می توان نتیجه ی تصمیم گیری را پیش بینی کرد ؟ با خوب و درست فکر کردن و پرس و جو کردن

6. چرا گاهی اوقات نتایج تصمیمات ناگهانی زیان بار است ؟ زیرا ناگهان و عجولانه تصمیمی گرفته شده است و درباره ی آن تصمیم، خوب فکر نشده است.

7. شرط خوب تصمیم گرفتن چیست ؟ شرط این هست که نتیج هر انتخاب را پیشبینی کنیم.

8. با وجود راه حل های متفاوت در تصمیم گیری، چگونه می توانیم بهترین راه را انتخاب کنیم ؟ آن انتخاب هایی را که نتایج بدی دارند کنار می گذاریم و آن انتخابی را که نتیجه مثبت دارد را انتخاب میکنیم.

9. ملاک های لازم برای انتخاب بهترین راه در هنگام تصمیم گیری چیست ؟

  • این تصمیم برخلاف دستورات دینی و قوانین خانه و مدرسه و اجتماع نباشد
  • باعث نگرانی و نارضایتی خانواده نباشد.
  • به سلامتی من و دیگران لطمه نزند.
  • برای دیگران و خودم مشکل و دردسر ایجاد نکند.

10. در موقع تصمیم گیری به چه نکاتی باید توجه کرد ؟

  • با بزرگتر ها و افراد باصلاحیت و با تجربه مانند پدر و مادر و معلم و مشاور مدرسه مشورت کنیم.
  • تحت تأثیر فشارهای روانی دوستانمان قرار نگیریم.
  • به موقع تصمیم بگیریم.

11. در مورد مسائل زندگی و تصمیم گیری های مهم خودمان باید با چه کسانی مشورت کنیم؟ با افراد با تجربه ای مانند پدر و مادر و معلم و مشاور مدرسه.

12. آیا در هنگام تصمیم گیری باید تحت تاثیر نظرات و صحبت ها و فشار و اصرار نادرست دوستان قرار بگیرد؟ خیر، باید تصمیمی را بگیریم که بر خلاف قوانین و مقررات نباشد و باعث نگرانی خانواده ی خود نشود و به سلامتی خودمان و دیگران لطمه نزند.

13. چرا باید به موقع تصمیم بگیریم ؟

زیرا تصمیم نگرفتن با تصمیم گیری را به زمان آینده موکول کردن باعث از دست رفتن فرصت ها می شود.

14. علی در مورد موضوعی فکر کرد و راه حل هایی را برای موضوعش بررسی کرد و بهترین راه حل را انتخاب کرد ، علی در واقع تصمیم گیری نموده است.

15.در تصمیم گیری، بعد از ارائه ی راه حل های متفاوت باید به پیش بینی نتیجه هر انتخاب بپردازیم.

16. اولین مرحله تصمیم گیری خوب فکر کردن و پرس و جو است.

17. استفاده از فکر و تجربه ی دیگران به معنی مشورت است.17.

 

جواب سوالات درس 4 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

 

 

مطالب پیشنهادی

 

سوالات درس 1 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 2 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 3 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 4 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 5 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 6 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 7 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 8 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 9 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 10 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 11 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 11 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 12 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 13 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 14 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 15 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 16 مطالعات ششم + جواب

 سوالات درس 17 مطالعات ششم + جواب

 سوالات درس 18 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 19 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 20 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 21 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 22 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 23 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 24 مطالعات ششم + جواب