سوالات درس 8 مطالعات ششم + جواب

1. چرا امروزه تلاش می شود تا انرژی های نو، جایگزین سوخت های فسیلی شود ؟

زیرا این سوخت ها در اعماق زمین وجود دارند، و میلیون ها سال طول می کشد تا تشکیل شوند.

2. به کدام منابع انرژی غیر قابل تجدید می گویند ؟

به منابعی مانند سوخت های فسیلی که با استخراج تمام می شوند، منابع غیر قابل تجدید می گویند.