سوالات درس 8 مطالعات ششم + جواب

1. چرا امروزه تلاش می شود تا انرژی های نو، جایگزین سوخت های فسیلی شود ؟

زیرا این سوخت ها در اعماق زمین وجود دارند، و میلیون ها سال طول می کشد تا تشکیل شوند.

2. به کدام منابع انرژی غیر قابل تجدید می گویند ؟

به منابعی مانند سوخت های فسیلی که با استخراج تمام می شوند، منابع غیر قابل تجدید می گویند.

3. به چه منابع انرژی انرژی های نو قابل تجدید می گویند ؟

آن دسته از منابع انرژی که تمام نمی شوند و همواره می توان از آن ها استفاده کرده مانند انرژی خورشید، انرژی آب و باد.

4. چه تفاوتی بین انرژی های نو و سوخت های فسیلی وجود دارد ؟

انرژی های تجدید پذیر برخلاف سوخت هاس فسیلی محیط زیست را آلوده نمی کنند اما حمل و نقل نفت و گاز موجب آلودگی محیط زیست می شود و سوزاندن آن ها نیز هوا را آلوده می کند.

5. در کشور ما از انرژی خورشید چه استفاده هایی می توان کرد ؟

از این انرژی می توان برای گرم کردن هوا یا آب استفاده کرد و یا از آن انرژی الکتریکی به دست آورد.

6. از انرژی باد در چه جاهایی و برای چه منظوری می توان استفاده کرد ؟

از انرژی باد می توان در جاهایی که در بیش تر اوقات سال باد می وزد، به خوبی برای به حرکت درآوردن توربین ها و تولید انرژی الکتریکی استفاده کرد.

7. انرژی هسته ای چگونه پدید می آید ؟

انرژی هسته ای از شکافتن هسته ی اتم های بعضی عناصر مثل اورانیوم پدید می آید.

8. انرژی اتمی، قابل تجدید است یا غیر قابل تجدید ؟ چرا ؟

غیر قابل تجدید است چون روزی معادن آن تمام می شود.

9. تفاوت مهم انرژی هسته ای با سایر انرژی ها در چیست ؟

این است که انرژی هسته ای انرژی بسیار زیادی تولید می کند مثلا یک کیلوگرم اورانیوم معادل سوختن 12000 بشکه نفت انرژی تولید می کند.

10. چگونه می توانیم در مصرف سوخت های فسیلی صرفه جویی کنیم ؟

  • زمانیکه بخاری روشن است، درها و پنجره ها را بسته نگه داریم.
  • از شومینه کمتر استفاده کنیم
  • زمانیکه هوا سرد است به جای زیاد کردن درجه بخاری لباس های گرم بپوشیم.

11. چند مورد صرفه جویی در مصرف برق را بیان کنید.

  • خاموش کردن لامپ های اضافی
  • زیاد باز و بسته نکردن در یخچال
  • استفاده از لامپ های کم مصرف
  • استفاده نکردن بیش از حد از وسایل برقی در ساعات اوج مصرف

12. برچسب انرژی که بر روی وسایل برقی چسبانده می شود به چه معناست ؟

برچسب انرژی هفت رنگ دارد، در وسیله ی برقی هر چه فلش آن به سمت رنگ سبز پر رنگ (A) نزدیک تر باشد، آن وسیله انرژی کمتری مصرف می کند و کارآیی بیش تر است.

13. در کشور ایران استان یزد دارای معدن اورانیم است.

14. نیروگاه اتمی بوشهر درحال راه اندازی برای تولید برق است.

15. در زمان مصرف برق به ساعت 7 تا 11 شب ساعات پیک یا اوج بار می گویند.

 

جواب سوالات درس 8 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

 

 

مطالب پیشنهادی

 

سوالات درس 1 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 2 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 3 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 4 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 5 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 6 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 7 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 8 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 9 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 10 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 11 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 11 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 12 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 13 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 14 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 15 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 16 مطالعات ششم + جواب

 سوالات درس 17 مطالعات ششم + جواب

 سوالات درس 18 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 19 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 20 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 21 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 22 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 23 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 24 مطالعات ششم + جواب