سوالات درس 12 مطالعات ششم + جواب

1. چه عاملی سبب شد در دوره ی صفویه کاروان ها با آسودگی سفر کنند ؟

برقراری امنیت در راه ها و شهرها به وسیله صفویان

2. به چه مکان هایی کاروانسرا گفته می شد ؟

به محل استراحت و تامین آذوقه ی مسافران و چهارپایانی بودند که راه های طولانی را از شهری به شهر دیگر طی می کردند را کاروانسرا میگفتند.