سوالات درس 12 مطالعات ششم + جواب

1. چه عاملی سبب شد در دوره ی صفویه کاروان ها با آسودگی سفر کنند ؟

برقراری امنیت در راه ها و شهرها به وسیله صفویان

2. به چه مکان هایی کاروانسرا گفته می شد ؟

به محل استراحت و تامین آذوقه ی مسافران و چهارپایانی بودند که راه های طولانی را از شهری به شهر دیگر طی می کردند را کاروانسرا میگفتند.

3. در اوایل قرن دهم هجری اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران چگونه بود ؟

اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران نابسامان بود، حکومت قدرتمندی در کشور وجود نداشت و هر بخش آن در اختیار حکومتی بود.

4. صفویان چگونه توانستند حکومتی قدرتمند و یکپارچه به وجود آوردند ؟

آن ها مخالفان خود را در داخل کشور سرکوب کردند، همچنین با دشمنان قدرتمند خود مانند عثمانی ها در غرب و ازبکان در شرق جنگیدند و پیروزی هایی به دست آوردند.

5. چند تن از هنرمندان، دانشمندان و نویسندگان عصر صفویه را نام ببرید.

کمال الدین بهزاد، علیرضا عباسی، شیخ بهایی و علامه مجلسی

6. پایتخت های صفوی کدام شهرها بودند ؟

تبریز، قزوین، اصفهان

7. در دوره ی رونق تجارت در حکومت صفویه کالاهای صادراتی چگونه جابه جا می شدند ؟

هم از راه خشکی با کاروان ها و هم از راه دریا با کشتی فرستاده می شدند.

8. کالاهای صادراتی مهم ایران در دوره ی صفویه را نام ببرید.

ابریشم، پارچه های زربفت، سنگ های قیمتی و خشکبار

9. درآمد حکومت صفوی و مخارج شاه و درباریان از کجا تامین می شد ؟

از راه مالیات هایی که از ولایات می گرفتند، کشاورزان، بازرگانان و صنعتگران و همه ی مردم مجبور بودند بخشی از درآمد خود را به ماموران حکومت بدهند.

10. سفرنامه چیست ؟

در گذشته بسیاری از جهانگردان، دیده ها و شنیده ها و خاطرات خود را از سفرهایشان می نوشتند و گاهی با نقاشی نیز تصویر می کردند، به این نوشته ها سفرنامه می گویند.

11. جهانگردان در گذشته به چه دلایلی به سفر می پرداختند ؟

برای آشنایی با شهرهای دیگر و مردمان آن ها یا به قصد زیارت یا تحصیل علوم دینی با همه ی رنج و مشقت سفر می کردند، گاهی نیز بعضی حکومت ها، افرادی را به سفرهی دور و دراز به کشورهای دیگر روانه می کردند تا اطلاعاتی از آن کشورها به دست بیاورند.

12. علل گسترش هنر و معماری در دوره ی صفویه چه بود ؟

  1. حکومت قدرتمند و یکپارچه
  2. رونق تجارت
  3. برقراری امنیت در راه ها و شهرها
  4. حمایت از هنرمندان

13. موسس سلسله ی صفویه شاه اسماعیل بود.

14. مشهورترین پادشاه صفوی شاه عباس اول بود که شهر اصفهان را به پایتختی برگزید.

15. صفویان مذهب شیعه را مذهب رسمی کشور اعلام کردند.

16. صفویان از عالمان دینی و مراسم مذهبی حمایت می کردند و به ساختن مساجد علاقمند بودند.

17. دشمنان قدرتمند صفویان در غرب عثمانی ها و در شرق ازبکان بودند.

18. حاکمان صفوی به ویژه شاه عباس از هنرمندان، صنعتگران و دانشمندان حمایت می کردند و پول زیادی براس ساختن بناهای باشکوه خرج می کردند.

 

فعالیت 1 صفحه 65

خط زمان

الف) خط زمان را بخوانید و پاسخ دهید.

سلسله ی صفویان در چه سالی تأسیس شد ؟

907 هجری

مسجد شیخ لطف الله در چه سالی ساخته شد ؟

1011 هجری

 

فعالیت 3 صفحه 66

کاربرگه ی 15 و 16 کتاب کار را تکمیل کنید.

دقت در آثار تاریخی

کاخ چهلستون یکی از کاخ های صفویان در اصفهان است، سقف این تالار بر بیست ستون استوار شده است و جلوی آن یک استخر بزرگ آب وجود دارد، در تالار اصلی آن نقاشی های زیبا به چشم می خورد.

1. چرا با آن که این کاخ بیست ستون دارد، به آن چهل ستون می گویند ؟

تصویر بیست ستون این کاخ در استخر جلوی آن می افتد و مجموع ستون ها و عکس ستون ها در آب چهل ستون می شود.

2. نقاشان بر روی گنبد مساجد و مینیاتورهای داخل کاخ ها، بیشتر چه نقش هایی کشیده اند ؟

نقش های طبیعی مانند گل، برگ، پرنده.

3- شهر اصفهان پل های مشهوری دارد که در زمان صفویه ساخته شده است، پرس و جو کنید و نام آن ها را بنویسید ؟

سی و سه پل، پل خواجو

 

جواب سوالات درس 12 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

 

 

مطالب پیشنهادی

 

سوالات درس 1 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 2 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 3 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 4 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 5 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 6 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 7 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 8 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 9 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 10 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 11 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 11 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 12 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 13 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 14 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 15 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 16 مطالعات ششم + جواب

 سوالات درس 17 مطالعات ششم + جواب

 سوالات درس 18 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 19 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 20 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 21 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 22 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 23 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 24 مطالعات ششم + جواب