سوالات درس ششم علوم پنجم با جواب

درس ششم - چه خبر(1)

سوال: چرا از چشم بخوبی محافظت می شود؟

پاسخ: چون بیشتر قسمت های چشم درون استخوان سر قرار گرفته است به همین دلیل خوب از آن محافظت می شود.

 

سوال:عنبیه چیست؟

پاسخ: بخش رنگی درون چشم عنبیه نام دارد.