سوالات درس ششم علوم پنجم با جواب

درس ششم - چه خبر(1)

سوال: چرا از چشم بخوبی محافظت می شود؟

پاسخ: چون بیشتر قسمت های چشم درون استخوان سر قرار گرفته است به همین دلیل خوب از آن محافظت می شود.

 

سوال:عنبیه چیست؟

پاسخ: بخش رنگی درون چشم عنبیه نام دارد.

 

سوال: بیشتر قسمت های چشم در کجا قرار دارد؟

پاسخ: درون استخوان سر.

 

سوال: مردمک در کجا قرار گرفته است؟

پاسخ:وسط عنبیه.

 

سوال: قرنیه چیست؟

پاسخ: روی عنبیه را پرده شفافی پوشانده است که قرنیه نام دارد.

 

سوال: مردمک چشم چگونه میزان نوری که به چشم وارد می شود را تنظیم می کند؟

پاسخ: با زیاد شدن نور مردمک تنگ و با کم شدن نور مردمک گشاد می شود و میزان نور وردی به چشم تنظیم می شود.

 

سوال: عدسی چشم کجاست و چه کاربردی دارد؟

پاسخ: عدسی چشم در پشت مردمک قرار دارد و به کمک عدسی تصویر اجسام روی پرده شبکیه تشکیل می شود.

 

سوال: شبکیه در کجا قرار دارد؟

پاسخ: در عقب کره چشم.

 

سوال: برای اینکه جسمی را ببینیم نور باید از کدام بخش های چشم بگذرد و به پرده شبکیه برسد؟

پاسخ: قرنیه، سوراخ مردمک، عدسی، شبکیه.

 

سوال: چگونه می توانیم اجسام را ببینیم و رنگ و شکل آن ها را تشخیص دهیم؟

پاسخ: در شبکیه سلول های ویژه ای قرار دارند که نور را دریافت می کنند و از طریق عصب بینایی به مغز پیام میفرستند، به این ترتیب ما اجسام را می بینیم و رنگ و شکل آنها را تشخیص می دهیم.

 

سوال: چشم ما چه زمانی جسم را به طور واضح می بیند؟

پاسخ: زمانی که تصویر آن روی شبکیه تشکیل شود.

 

سوال: نزدیک بینی یعنی چه؟

پاسخ: در بعضی افراد تصویر اجسام دور به طور واضح روی شبکیه تشکیل نمی شود، برای همین آنها نمی توانند اجسام دور را خوب ببیند و اجسام نزدیک را خوب می بینند.

 

💬 لطفا نظرات خود را در پایین همین پست برای ما ارسال کنید👇👇👇

 

سوالات درس ششم علوم پنجم با جواب